Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
Реализација 2023.
(61 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 4
(146 преузимања)

Реализација 2022.
(143 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 2
(181 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(400 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(437 преузимања)

Реализација 2021.
(409 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(382 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(384 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(390 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(399 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(396 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(396 преузимања)

Реализација 2019.
(399 преузимања)

Реализација 2018.г.
(415 преузимања)

Реализација 2017.
(420 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(404 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(380 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(1776 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(389 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(385 преузимања)


Одлуке
Микробиолошка анализа брисева руку и радних површина
(1 преузимања)

Поништење - Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(1 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(1 преузимања)

Поништење - Комуналне услуге (испорука воде и одвођење отпадних вода)
(1 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(6 преузимања)

Потрошни материјал за општу стоматологију и насадни инструменти
(17 преузимања)

Замјена интерних резача на уређају EPSON
(16 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(13 преузимања)

Технички преглед возила
(14 преузимања)

Батерије за УПС-ове
(24 преузимања)

Калибрација и еталонирање пипета
(14 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(17 преузимања)

ПВЦ амбалажа (кутије и бочице)
(17 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(18 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(16 преузимања)

Услуге осигурања
(16 преузимања)

Стоматолошки борери и инструменти
(27 преузимања)

Атестирање боца за кисеоник
(26 преузимања)

Штампани материјал
(28 преузимања)

Намјештај по мјери са уграђеним аспираторима
(32 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са хематолошким бројачима Abbot Alinity, Ruby, Emerald
(28 преузимања)

Поништење - Периодични и претходни прегледи запослених
(26 преузимања)

Вулканизерске услуге
(25 преузимања)

Еталонирање опреме
(32 преузимања)

Израда акта Програм квалитета интерне ревизије
(53 преузимања)

Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 2)
(35 преузимања)

Поништење - Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 1)
(31 преузимања)

Корективно сервисирање стоматолошких столица
(30 преузимања)

Сервис клима уређаја
(31 преузимања)

Превентивни сервис лифта
(31 преузимања)

Преузимање, транспорт и збрињавање медицинског отпада
(68 преузимања)

Корективно сервисирање ортопана и ЦР система за интраорално снимање зуба
(37 преузимања)

Прање возила
(39 преузимања)

Санација водоводне мреже и израда шахта
(43 преузимања)

Верификација опреме
(41 преузимања)

Корективно сервисирање компресора и сушача ваздуха
(35 преузимања)

Поништење - Прање возила
(36 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за возила
(34 преузимања)

Услуге платног промета
(44 преузимања)

Поништење - Атестирање боца за кисеоник
(39 преузимања)

Медицински кисеоник
(53 преузимања)

Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 1)
(37 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 2)
(41 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем ABBOT ALINITY
(45 преузимања)

Потрошни материјал за коагулометар Stago Sattelite и Хелико тестови
(38 преузимања)

Сервисирање фискалних каса
(43 преузимања)

Траке за фискалне касе
(40 преузимања)

Одржавање видео система
(45 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(55 преузимања)

Топли и хладни напици
(55 преузимања)

Реагенци и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем Abbot Architect C4000
(57 преузимања)

Поништење - Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 2)
(55 преузимања)

Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 1)
(63 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(54 преузимања)

Лиценце за софтвере
(53 преузимања)

Преглед опреме под притиском
(48 преузимања)

Објава огласа у дневном листу Глас Српске
(58 преузимања)

Сервисирање насадних инструмената
(70 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(65 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(65 преузимања)

Посуђе за кухињу
(64 преузимања)

Објава обавјештења јавних набавки у Службеном листу БиХ
(63 преузимања)

Сертификација апотеке затвореног типа и надзорна посјета ЦМЗ-у
(69 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(65 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(75 преузимања)

Поштанске услуге
(69 преузимања)

Услуге стручног оспособљавања (едукација радника)
(67 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(74 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(70 преузимања)

Претплата на правну базу Paragraf Lex Ba
(69 преузимања)

Претплата на портал REC
(76 преузимања)

Лијекови
(79 преузимања)

Тонери за робот резач
(81 преузимања)

CR imaging плате за интраорално снимање зуба
(81 преузимања)

Сервис робот резача EPSON
(83 преузимања)

Поништење - Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 5)
(84 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 2)
(93 преузимања)

Систем за третман воде у централној стерилизацији
(90 преузимања)

ГПС уређај за праћење возила
(92 преузимања)

Адаптација просторије у ЦБР-у
(94 преузимања)

Заштитна одјећа
(88 преузимања)

Рефорбиш биохемијског анализатора ABBOTT
(94 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS
(88 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(104 преузимања)

Технички материјал
(95 преузимања)

Сонда за УЗВ апарат
(101 преузимања)

Ватродојавна централа и акумулатори
(110 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(117 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(111 преузимања)

Одржавање возила
(115 преузимања)

Поништење - Лијекови
(107 преузимања)

Поништење - Технички материјал
(103 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(107 преузимања)

Разни лабораторијски потрошни материјал
(105 преузимања)

Потрошни материјал за аутоклаве и машине за прање
(142 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(130 преузимања)

Резано цвијеће
(134 преузимања)

Штампач за вирмане
(139 преузимања)

Антивирусне лиценце
(138 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(128 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(133 преузимања)

Епрувете за крвну слику
(386 преузимања)

Лидокаин
(380 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(379 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(365 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(373 преузимања)

Тонери
(368 преузимања)

Наставци за спекулуме
(368 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(364 преузимања)

Хлороводонична киселина
(370 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(370 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(372 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(363 преузимања)

Канцеларијски материјал
(361 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(373 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(363 преузимања)

Паник тастери
(362 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(368 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(365 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(368 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(369 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(366 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(364 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(364 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(362 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(364 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(360 преузимања)

Рачунарска опрема
(359 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(358 преузимања)

Аналитички контни план
(363 преузимања)

Одржавање зелених површина
(364 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(362 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(360 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(363 преузимања)

Набавка пнеуматика
(366 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(368 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(369 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(360 преузимања)

Моторно гориво
(367 преузимања)

Моторна возила
(361 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(378 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(360 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(369 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(362 преузимања)

Црна цијев
(369 преузимања)

Табла обавјештења
(361 преузимања)

Одржавање видео надзора
(365 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(373 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(355 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(374 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(356 преузимања)

Медицински кисеоник
(367 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(374 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(382 преузимања)

Тракасте завјесе
(378 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(365 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(361 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(373 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(362 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(359 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(379 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(368 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(370 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(362 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(374 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(364 преузимања)

ЕКГ апарати
(370 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(366 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(366 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(377 преузимања)

Уградбена плоча
(374 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(374 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(381 преузимања)

Израда дупликата кључева
(371 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(387 преузимања)

Гријач за веш машину
(373 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(382 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(375 преузимања)

Стоматолошки материјал
(381 преузимања)

Пегла са резервоаром
(372 преузимања)

Халогена лампа
(372 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(375 преузимања)

Сервис CTG апарата
(372 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(381 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(373 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(367 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(369 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(369 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(364 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(370 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(369 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(367 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(374 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(377 преузимања)

Сервис моторних косачица
(366 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(362 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(373 преузимања)

Услуге осигурања
(371 преузимања)

Пнеуматици
(369 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(365 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(381 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(374 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(368 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(367 преузимања)

Набавка центрифуге
(374 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(360 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(370 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(366 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(372 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(374 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(367 преузимања)

Шиваћа машина
(371 преузимања)

Сервис копир апарата
(371 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(363 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(360 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(375 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(376 преузимања)

Сервис UPS-a
(375 преузимања)

Замјена hard diska
(367 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(363 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(372 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(367 преузимања)

SAS Hard disk drives
(377 преузимања)

Копир апарат
(365 преузимања)

Сервис аутоклава
(359 преузимања)

Анхидрована глукоза
(367 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(359 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(365 преузимања)

Израда металног подеста
(362 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(356 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(374 преузимања)

Калибрација кочница
(364 преузимања)

Тонери
(354 преузимања)

Одржавање возила
(367 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(363 преузимања)

Санитетски материјал
(361 преузимања)

УЗВ сонде
(365 преузимања)

Аутоклав
(364 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(359 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(351 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(367 преузимања)

IP телефонска централа
(362 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(355 преузимања)

Колпоскоп
(364 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(375 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(370 преузимања)

Декса
(359 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(376 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(366 преузимања)

Одржавање зелених површина
(361 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(356 преузимања)

Сервис ПП апарата
(362 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(365 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(360 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(358 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(358 преузимања)

Сервис робот резача
(376 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(358 преузимања)

Систематски прегледи радника
(363 преузимања)

Сервис компресора
(365 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(359 преузимања)

Израда елабората
(368 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(368 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(354 преузимања)

Заштита на раду
(369 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(359 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(362 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(365 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(375 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(355 преузимања)

Немедицински намјештај
(362 преузимања)

Канцеларијски материјал
(359 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(353 преузимања)

Технички материјал
(361 преузимања)

Вакцине против грипа
(357 преузимања)

Огрев
(359 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(358 преузимања)

Технички преглед возила
(378 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(364 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(361 преузимања)

Услуге пројектовања
(351 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(369 преузимања)

Вулканизерске услуге
(359 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(361 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(364 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(362 преузимања)

Хематолошки апарат
(360 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(357 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(356 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(360 преузимања)

Пуњење тонера
(354 преузимања)

Сервис клима уређаја
(361 преузимања)

Штампани материјал
(355 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(361 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(354 преузимања)

Дезинфекциона средства
(352 преузимања)

Расхладни уређаји
(361 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(360 преузимања)

Кухињски прибор
(355 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(354 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(356 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(358 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(355 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(363 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(352 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(361 преузимања)

Рачунарска опрема
(360 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(356 преузимања)

Семберске новине
(356 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(358 преузимања)

Прање возила
(353 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(354 преузимања)

Верификација опреме
(360 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(359 преузимања)

Кухињски елементи
(359 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(352 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(356 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(364 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(365 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(370 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(364 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(381 преузимања)


Информације
Информација - Набавка лабораторијског потрошног материјала (вакум системи)
(111 преузимања)

Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(363 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(355 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(351 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(352 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(351 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(359 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(351 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(354 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(358 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(357 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(360 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(359 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(367 преузимања)


 
Вијести

Вријеме