Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 4
(48 преузимања)

Реализација 2022.
(72 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 2
(114 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(335 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(362 преузимања)

Реализација 2021.
(335 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(321 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(322 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(327 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(328 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(335 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(330 преузимања)

Реализација 2019.
(319 преузимања)

Реализација 2018.г.
(347 преузимања)

Реализација 2017.
(327 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(325 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(316 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(1714 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(321 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(318 преузимања)


Одлуке
Претплата на часопис Финрар
(1 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(1 преузимања)

Поштанске услуге
(1 преузимања)

Услуге стручног оспособљавања (едукација радника)
(1 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(1 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(2 преузимања)

Претплата на правну базу Paragraf Lex Ba
(6 преузимања)

Претплата на портал REC
(8 преузимања)

Лијекови
(13 преузимања)

Тонери за робот резач
(18 преузимања)

CR imaging плате за интраорално снимање зуба
(19 преузимања)

Сервис робот резача EPSON
(23 преузимања)

Поништење - Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 5)
(34 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 2)
(40 преузимања)

Систем за третман воде у централној стерилизацији
(34 преузимања)

ГПС уређај за праћење возила
(35 преузимања)

Адаптација просторије у ЦБР-у
(36 преузимања)

Заштитна одјећа
(33 преузимања)

Рефорбиш биохемијског анализатора ABBOTT
(34 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS
(36 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(52 преузимања)

Технички материјал
(42 преузимања)

Сонда за УЗВ апарат
(45 преузимања)

Ватродојавна централа и акумулатори
(57 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(66 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(58 преузимања)

Одржавање возила
(54 преузимања)

Поништење - Лијекови
(53 преузимања)

Поништење - Технички материјал
(53 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(54 преузимања)

Разни лабораторијски потрошни материјал
(50 преузимања)

Потрошни материјал за аутоклаве и машине за прање
(79 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(79 преузимања)

Резано цвијеће
(80 преузимања)

Штампач за вирмане
(82 преузимања)

Антивирусне лиценце
(84 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(76 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(80 преузимања)

Епрувете за крвну слику
(327 преузимања)

Лидокаин
(316 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(322 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(309 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(315 преузимања)

Тонери
(310 преузимања)

Наставци за спекулуме
(308 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(308 преузимања)

Хлороводонична киселина
(312 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(306 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(306 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(307 преузимања)

Канцеларијски материјал
(305 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(315 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(309 преузимања)

Паник тастери
(306 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(307 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(306 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(310 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(310 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(308 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(305 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(305 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(305 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(303 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(301 преузимања)

Рачунарска опрема
(302 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(302 преузимања)

Аналитички контни план
(303 преузимања)

Одржавање зелених површина
(304 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(305 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(303 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(305 преузимања)

Набавка пнеуматика
(303 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(312 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(314 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(306 преузимања)

Моторно гориво
(311 преузимања)

Моторна возила
(309 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(317 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(309 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(311 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(307 преузимања)

Црна цијев
(314 преузимања)

Табла обавјештења
(309 преузимања)

Одржавање видео надзора
(314 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(319 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(306 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(313 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(306 преузимања)

Медицински кисеоник
(310 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(321 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(322 преузимања)

Тракасте завјесе
(319 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(311 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(309 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(317 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(310 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(308 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(324 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(313 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(315 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(309 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(314 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(312 преузимања)

ЕКГ апарати
(316 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(311 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(314 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(315 преузимања)

Уградбена плоча
(316 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(313 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(317 преузимања)

Израда дупликата кључева
(312 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(322 преузимања)

Гријач за веш машину
(313 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(315 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(317 преузимања)

Стоматолошки материјал
(319 преузимања)

Пегла са резервоаром
(314 преузимања)

Халогена лампа
(313 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(316 преузимања)

Сервис CTG апарата
(312 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(316 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(312 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(309 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(312 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(311 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(309 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(308 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(311 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(312 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(313 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(313 преузимања)

Сервис моторних косачица
(309 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(306 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(311 преузимања)

Услуге осигурања
(311 преузимања)

Пнеуматици
(311 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(308 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(317 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(314 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(311 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(308 преузимања)

Набавка центрифуге
(310 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(308 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(312 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(308 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(310 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(314 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(309 преузимања)

Шиваћа машина
(312 преузимања)

Сервис копир апарата
(313 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(307 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(305 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(314 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(313 преузимања)

Сервис UPS-a
(315 преузимања)

Замјена hard diska
(308 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(307 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(313 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(312 преузимања)

SAS Hard disk drives
(315 преузимања)

Копир апарат
(308 преузимања)

Сервис аутоклава
(303 преузимања)

Анхидрована глукоза
(308 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(305 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(309 преузимања)

Израда металног подеста
(305 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(300 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(314 преузимања)

Калибрација кочница
(303 преузимања)

Тонери
(300 преузимања)

Одржавање возила
(304 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(304 преузимања)

Санитетски материјал
(305 преузимања)

УЗВ сонде
(305 преузимања)

Аутоклав
(304 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(301 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(297 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(306 преузимања)

IP телефонска централа
(307 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(303 преузимања)

Колпоскоп
(307 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(314 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(311 преузимања)

Декса
(303 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(314 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(309 преузимања)

Одржавање зелених површина
(307 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(302 преузимања)

Сервис ПП апарата
(306 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(312 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(304 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(305 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(304 преузимања)

Сервис робот резача
(316 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(304 преузимања)

Систематски прегледи радника
(304 преузимања)

Сервис компресора
(308 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(306 преузимања)

Израда елабората
(308 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(306 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(302 преузимања)

Заштита на раду
(308 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(306 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(306 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(307 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(304 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(303 преузимања)

Немедицински намјештај
(306 преузимања)

Канцеларијски материјал
(307 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(302 преузимања)

Технички материјал
(302 преузимања)

Вакцине против грипа
(302 преузимања)

Огрев
(307 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(301 преузимања)

Технички преглед возила
(312 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(311 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(306 преузимања)

Услуге пројектовања
(300 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(311 преузимања)

Вулканизерске услуге
(305 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(305 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(306 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(305 преузимања)

Хематолошки апарат
(304 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(303 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(302 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(305 преузимања)

Пуњење тонера
(302 преузимања)

Сервис клима уређаја
(303 преузимања)

Штампани материјал
(303 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(309 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(300 преузимања)

Дезинфекциона средства
(302 преузимања)

Расхладни уређаји
(304 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(305 преузимања)

Кухињски прибор
(303 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(301 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(300 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(306 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(300 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(306 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(300 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(305 преузимања)

Рачунарска опрема
(308 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(303 преузимања)

Семберске новине
(303 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(305 преузимања)

Прање возила
(298 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(299 преузимања)

Верификација опреме
(305 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(304 преузимања)

Кухињски елементи
(305 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(301 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(303 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(309 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(303 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(314 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(311 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(323 преузимања)


Информације
Информација - Набавка лабораторијског потрошног материјала (вакум системи)
(62 преузимања)

Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(307 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(306 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(297 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(304 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(306 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(310 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(303 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(306 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(308 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(300 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(305 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(304 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(306 преузимања)


 
Вијести

Вријеме