Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
Реализација 2022.
(177 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(169 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(161 преузимања)

Реализација 2021.
(163 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(163 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(152 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(158 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(165 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(157 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(154 преузимања)

Реализација 2019.
(159 преузимања)

Реализација 2018.г.
(162 преузимања)

Реализација 2017.
(169 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(154 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(154 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(156 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(219 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(168 преузимања)


Одлуке
Паник тастери
(18 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(14 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(13 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(14 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(18 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(30 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(20 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(23 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(19 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(38 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(31 преузимања)

Рачунарска опрема
(36 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(28 преузимања)

Аналитички контни план
(30 преузимања)

Одржавање зелених површина
(36 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(33 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(34 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(37 преузимања)

Набавка пнеуматика
(27 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(160 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(161 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(151 преузимања)

Моторно гориво
(159 преузимања)

Моторна возила
(163 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(157 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(150 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(150 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(153 преузимања)

Црна цијев
(151 преузимања)

Табла обавјештења
(150 преузимања)

Одржавање видео надзора
(154 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(156 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(152 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(150 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(146 преузимања)

Медицински кисеоник
(145 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(145 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(143 преузимања)

Тракасте завјесе
(147 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(149 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(149 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(151 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(153 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(148 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(148 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(146 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(151 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(145 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(147 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(144 преузимања)

ЕКГ апарати
(144 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(146 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(146 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(137 преузимања)

Уградбена плоча
(139 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(140 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(140 преузимања)

Израда дупликата кључева
(143 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(140 преузимања)

Гријач за веш машину
(144 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(138 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(142 преузимања)

Стоматолошки материјал
(140 преузимања)

Пегла са резервоаром
(136 преузимања)

Халогена лампа
(139 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(137 преузимања)

Сервис CTG апарата
(141 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(143 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(145 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(137 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(142 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(141 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(140 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(137 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(141 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(137 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(141 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(136 преузимања)

Сервис моторних косачица
(146 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(136 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(138 преузимања)

Услуге осигурања
(144 преузимања)

Пнеуматици
(139 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(136 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(146 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(142 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(136 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(135 преузимања)

Набавка центрифуге
(145 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(136 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(143 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(138 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(139 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(141 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(137 преузимања)

Шиваћа машина
(146 преузимања)

Сервис копир апарата
(140 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(139 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(138 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(143 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(143 преузимања)

Сервис UPS-a
(139 преузимања)

Замјена hard diska
(140 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(145 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(140 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(141 преузимања)

SAS Hard disk drives
(142 преузимања)

Копир апарат
(141 преузимања)

Сервис аутоклава
(134 преузимања)

Анхидрована глукоза
(143 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(142 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(140 преузимања)

Израда металног подеста
(136 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(136 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(139 преузимања)

Калибрација кочница
(136 преузимања)

Тонери
(139 преузимања)

Одржавање возила
(136 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(142 преузимања)

Санитетски материјал
(140 преузимања)

УЗВ сонде
(142 преузимања)

Аутоклав
(137 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(138 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(139 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(141 преузимања)

IP телефонска централа
(139 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(137 преузимања)

Колпоскоп
(139 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(145 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(137 преузимања)

Декса
(137 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(146 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(147 преузимања)

Одржавање зелених површина
(139 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(136 преузимања)

Сервис ПП апарата
(139 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(137 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(140 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(140 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(135 преузимања)

Сервис робот резача
(137 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(139 преузимања)

Систематски прегледи радника
(139 преузимања)

Сервис компресора
(138 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(134 преузимања)

Израда елабората
(140 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(137 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(139 преузимања)

Заштита на раду
(146 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(137 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(134 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(136 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(138 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(136 преузимања)

Немедицински намјештај
(144 преузимања)

Канцеларијски материјал
(136 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(135 преузимања)

Технички материјал
(133 преузимања)

Вакцине против грипа
(137 преузимања)

Огрев
(135 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(139 преузимања)

Технички преглед возила
(141 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(139 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(136 преузимања)

Услуге пројектовања
(137 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(141 преузимања)

Вулканизерске услуге
(135 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(138 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(137 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(133 преузимања)

Хематолошки апарат
(138 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(136 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(135 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(137 преузимања)

Пуњење тонера
(139 преузимања)

Сервис клима уређаја
(136 преузимања)

Штампани материјал
(137 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(138 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(134 преузимања)

Дезинфекциона средства
(137 преузимања)

Расхладни уређаји
(135 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(141 преузимања)

Кухињски прибор
(134 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(143 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(136 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(139 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(138 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(138 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(137 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(139 преузимања)

Рачунарска опрема
(136 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(137 преузимања)

Семберске новине
(135 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(137 преузимања)

Прање возила
(137 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(141 преузимања)

Верификација опреме
(135 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(137 преузимања)

Кухињски елементи
(133 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(136 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(133 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(136 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(137 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(141 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(145 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(150 преузимања)


Информације
Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(13 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(146 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(142 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(138 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(140 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(140 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(145 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(151 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(147 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(147 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(145 преузимања)


 
Вијести

Вријеме