Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
Реализација 2021.
(137 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(751 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(741 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(724 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(738 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(714 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(723 преузимања)

Реализација 2019.
(727 преузимања)

Реализација 2018.г.
(740 преузимања)

Реализација 2017.
(721 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(714 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(720 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(718 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(719 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(738 преузимања)


Одлуке
Корективно одржавање лифта Schindler
(15 преузимања)

Уградбена плоча
(18 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(28 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(28 преузимања)

Израда дупликата кључева
(28 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(29 преузимања)

Гријач за веш машину
(30 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(27 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(33 преузимања)

Стоматолошки материјал
(33 преузимања)

Пегла са резервоаром
(39 преузимања)

Халогена лампа
(35 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(32 преузимања)

Сервис CTG апарата
(28 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(30 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(33 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(34 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(36 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(45 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(39 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(41 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(42 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(48 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(54 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(50 преузимања)

Сервис моторних косачица
(53 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(45 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(48 преузимања)

Услуге осигурања
(45 преузимања)

Пнеуматици
(42 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(44 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(57 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(47 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(54 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(47 преузимања)

Набавка центрифуге
(51 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(42 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(47 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(45 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(45 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(50 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(44 преузимања)

Шиваћа машина
(56 преузимања)

Сервис копир апарата
(41 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(49 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(45 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(44 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(44 преузимања)

Сервис UPS-a
(46 преузимања)

Замјена hard diska
(45 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(46 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(43 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(51 преузимања)

SAS Hard disk drives
(45 преузимања)

Копир апарат
(49 преузимања)

Сервис аутоклава
(42 преузимања)

Анхидрована глукоза
(49 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(47 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(47 преузимања)

Израда металног подеста
(42 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(42 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(41 преузимања)

Калибрација кочница
(49 преузимања)

Тонери
(47 преузимања)

Одржавање возила
(44 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(44 преузимања)

Санитетски материјал
(46 преузимања)

УЗВ сонде
(49 преузимања)

Аутоклав
(48 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(43 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(43 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(45 преузимања)

IP телефонска централа
(40 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(43 преузимања)

Колпоскоп
(43 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(42 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(43 преузимања)

Декса
(42 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(41 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(39 преузимања)

Одржавање зелених површина
(44 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(38 преузимања)

Сервис ПП апарата
(41 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(41 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(38 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(43 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(42 преузимања)

Сервис робот резача
(40 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(37 преузимања)

Систематски прегледи радника
(40 преузимања)

Сервис компресора
(42 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(38 преузимања)

Израда елабората
(43 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(38 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(40 преузимања)

Заштита на раду
(43 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(45 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(37 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(41 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(41 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(47 преузимања)

Немедицински намјештај
(39 преузимања)

Канцеларијски материјал
(41 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(41 преузимања)

Технички материјал
(41 преузимања)

Вакцине против грипа
(39 преузимања)

Огрев
(39 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(40 преузимања)

Технички преглед возила
(42 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(45 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(40 преузимања)

Услуге пројектовања
(41 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(42 преузимања)

Вулканизерске услуге
(44 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(50 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(41 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(40 преузимања)

Хематолошки апарат
(40 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(38 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(43 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(40 преузимања)

Пуњење тонера
(45 преузимања)

Сервис клима уређаја
(47 преузимања)

Штампани материјал
(40 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(39 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(39 преузимања)

Дезинфекциона средства
(40 преузимања)

Расхладни уређаји
(41 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(41 преузимања)

Кухињски прибор
(39 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(41 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(38 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(44 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(43 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(42 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(46 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(40 преузимања)

Рачунарска опрема
(46 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(45 преузимања)

Семберске новине
(39 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(46 преузимања)

Прање возила
(40 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(38 преузимања)

Верификација опреме
(39 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(43 преузимања)

Кухињски елементи
(42 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(38 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(39 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(44 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(47 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(712 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(713 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(727 преузимања)


Информације
Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(694 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(706 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(701 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(698 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(699 преузимања)


 
Вијести

Вријеме