Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
Реализација 2023.
(32 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 4
(472 преузимања)

Реализација 2022.
(476 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 2
(468 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(467 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(473 преузимања)

Реализација 2021.
(482 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(468 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(468 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(472 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(465 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(469 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(466 преузимања)

Реализација 2019.
(462 преузимања)

Реализација 2018.г.
(476 преузимања)

Реализација 2017.
(500 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(468 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(464 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(465 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(466 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(464 преузимања)


Одлуке
Превоз и транспорт санитетског возила
(1 преузимања)

Корективни сервис електричног котла
(1 преузимања)

Гријач за веш машину
(1 преузимања)

Корективни сервис УЗВ апарата
(1 преузимања)

Поштанске услуге
(1 преузимања)

Пнеуматици за аутомобил Peugeot 206
(3 преузимања)

Систематски, претходни и периодични прегледи радника
(5 преузимања)

Израда модула
(7 преузимања)

Набавка и замјена резервних дијелова за деминерализатор
(7 преузимања)

Одржавање система акредитовања за стандард 15189
(17 преузимања)

Дневник израде галенских препарата
(16 преузимања)

Одржавање возила
(21 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(18 преузимања)

Санитетски потрошни материјал
(20 преузимања)

Израда кључева
(17 преузимања)

Пречишћена вода
(28 преузимања)

Тонери за штампаче и копир апарате
(26 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(27 преузимања)

ПВЦ кутије са поклопцем
(24 преузимања)

Брзи стрептококни тестови
(19 преузимања)

Сервисирање стоматолошких насадних инструмената
(18 преузимања)

Резервни дијелови за апарат SHIMATZU
(34 преузимања)

Корективни сервис ЕКГ-а Бионет
(28 преузимања)

Баркод етикете
(28 преузимања)

Урамљивање сертификата
(28 преузимања)

Пуњење тонера
(30 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију (ЛОТ 2)
(25 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за стерилизацију (ЛОТ 1)
(27 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(30 преузимања)

Корективни сервис пакерице
(31 преузимања)

Резано цвијеће и цвијетни аранжмани
(53 преузимања)

Дезинфекциона средства
(40 преузимања)

Израда печата
(27 преузимања)

Апарати за мјерење притиска
(39 преузимања)

Сирова даска за израду полица
(40 преузимања)

Стоматолошка опрема
(37 преузимања)

Лијекови са листе лијекова за домове здравља и амбуланте породичне медицине
(46 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(42 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(43 преузимања)

Еталонирање дигиталног термометра
(48 преузимања)

Корективни сервис перилице
(49 преузимања)

Сервисирање машине за прање лабораторијског посуђа
(62 преузимања)

Огрев
(55 преузимања)

Ултразвучни апарат
(56 преузимања)

Гријач за перилицу
(52 преузимања)

Канцеларијски материјал
(52 преузимања)

Ревизија годишњих финансијских извјештаја
(76 преузимања)

Сервисирање немедицинске опреме (веш машина)
(74 преузимања)

Сервисирање клима
(75 преузимања)

Корективни сервис коагулометра Stago Satelite
(92 преузимања)

Сервис клима уређаја
(75 преузимања)

Хлороводична киселина
(74 преузимања)

Опрема за одржавање зеленила
(81 преузимања)

Диазепам
(71 преузимања)

Претходни и периодични прегледи запослених радника
(81 преузимања)

Демонтажа и уградња GPS уређаја за праћење возила
(87 преузимања)

Таблетирана со за реверсну осмозу
(81 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада у зони II
(80 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења (Мјерење амбијенталног зрачења)
(70 преузимања)

Корективни сервис 5 ЕКГ уређаја
(77 преузимања)

Набавка и замјена резервних дијелова на аутоклаву Tuttnauer GS 50-125
(83 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(72 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(70 преузимања)

Преглед и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже
(77 преузимања)

Комунални отпад
(71 преузимања)

Поништење - Комунални отпад
(70 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(71 преузимања)

Сервис возила у гаранцији (VW Caddy)
(70 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(464 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(460 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(462 преузимања)

Хидроген пероксид 30%
(459 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(467 преузимања)

Потрошни материјал за урински анализатор COBAS 6500
(464 преузимања)

Сервисирање рачунарксе опреме
(459 преузимања)

Корективни сервис дигиталног апарата за рендгенографију
(460 преузимања)

Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
(459 преузимања)

Лабораторијско испитивање биолошког материјала
(462 преузимања)

Корективни сервис аутоклава
(463 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева руку и радних површина
(464 преузимања)

Поништење - Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(459 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(459 преузимања)

Поништење - Комуналне услуге (испорука воде и одвођење отпадних вода)
(461 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(451 преузимања)

Потрошни материјал за општу стоматологију и насадни инструменти
(459 преузимања)

Замјена интерних резача на уређају EPSON
(456 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(464 преузимања)

Технички преглед возила
(456 преузимања)

Батерије за УПС-ове
(452 преузимања)

Калибрација и еталонирање пипета
(458 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(455 преузимања)

ПВЦ амбалажа (кутије и бочице)
(458 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(452 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(452 преузимања)

Услуге осигурања
(458 преузимања)

Стоматолошки борери и инструменти
(452 преузимања)

Атестирање боца за кисеоник
(448 преузимања)

Штампани материјал
(451 преузимања)

Намјештај по мјери са уграђеним аспираторима
(453 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са хематолошким бројачима Abbot Alinity, Ruby, Emerald
(453 преузимања)

Поништење - Периодични и претходни прегледи запослених
(454 преузимања)

Вулканизерске услуге
(448 преузимања)

Еталонирање опреме
(456 преузимања)

Израда акта Програм квалитета интерне ревизије
(459 преузимања)

Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 2)
(449 преузимања)

Поништење - Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 1)
(446 преузимања)

Корективно сервисирање стоматолошких столица
(450 преузимања)

Сервис клима уређаја
(451 преузимања)

Превентивни сервис лифта
(448 преузимања)

Преузимање, транспорт и збрињавање медицинског отпада
(449 преузимања)

Корективно сервисирање ортопана и ЦР система за интраорално снимање зуба
(449 преузимања)

Прање возила
(449 преузимања)

Санација водоводне мреже и израда шахта
(456 преузимања)

Верификација опреме
(449 преузимања)

Корективно сервисирање компресора и сушача ваздуха
(451 преузимања)

Поништење - Прање возила
(444 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за возила
(445 преузимања)

Услуге платног промета
(450 преузимања)

Поништење - Атестирање боца за кисеоник
(448 преузимања)

Медицински кисеоник
(452 преузимања)

Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 1)
(448 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 2)
(450 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем ABBOT ALINITY
(448 преузимања)

Потрошни материјал за коагулометар Stago Sattelite и Хелико тестови
(448 преузимања)

Сервисирање фискалних каса
(445 преузимања)

Траке за фискалне касе
(448 преузимања)

Одржавање видео система
(449 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(446 преузимања)

Топли и хладни напици
(446 преузимања)

Реагенци и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем Abbot Architect C4000
(448 преузимања)

Поништење - Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 2)
(452 преузимања)

Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 1)
(449 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(448 преузимања)

Лиценце за софтвере
(444 преузимања)

Преглед опреме под притиском
(448 преузимања)

Објава огласа у дневном листу Глас Српске
(452 преузимања)

Сервисирање насадних инструмената
(452 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(447 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(447 преузимања)

Посуђе за кухињу
(450 преузимања)

Објава обавјештења јавних набавки у Службеном листу БиХ
(445 преузимања)

Сертификација апотеке затвореног типа и надзорна посјета ЦМЗ-у
(445 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(451 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(455 преузимања)

Поштанске услуге
(449 преузимања)

Услуге стручног оспособљавања (едукација радника)
(453 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(452 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(449 преузимања)

Претплата на правну базу Paragraf Lex Ba
(448 преузимања)

Претплата на портал REC
(449 преузимања)

Лијекови
(448 преузимања)

Тонери за робот резач
(445 преузимања)

CR imaging плате за интраорално снимање зуба
(446 преузимања)

Сервис робот резача EPSON
(445 преузимања)

Поништење - Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 5)
(451 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 2)
(442 преузимања)

Систем за третман воде у централној стерилизацији
(454 преузимања)

ГПС уређај за праћење возила
(450 преузимања)

Адаптација просторије у ЦБР-у
(446 преузимања)

Заштитна одјећа
(450 преузимања)

Рефорбиш биохемијског анализатора ABBOTT
(445 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS
(448 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(450 преузимања)

Технички материјал
(452 преузимања)

Сонда за УЗВ апарат
(452 преузимања)

Ватродојавна централа и акумулатори
(451 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(451 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(453 преузимања)

Одржавање возила
(454 преузимања)

Поништење - Лијекови
(452 преузимања)

Поништење - Технички материјал
(455 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(454 преузимања)

Разни лабораторијски потрошни материјал
(451 преузимања)

Потрошни материјал за аутоклаве и машине за прање
(451 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(457 преузимања)

Резано цвијеће
(454 преузимања)

Штампач за вирмане
(457 преузимања)

Антивирусне лиценце
(453 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(453 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(457 преузимања)

Епрувете за крвну слику
(452 преузимања)

Лидокаин
(454 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(455 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(452 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(448 преузимања)

Тонери
(452 преузимања)

Наставци за спекулуме
(449 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(448 преузимања)

Хлороводонична киселина
(453 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(456 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(449 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(451 преузимања)

Канцеларијски материјал
(444 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(460 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(452 преузимања)

Паник тастери
(456 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(452 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(454 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(449 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(450 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(453 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(449 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(452 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(456 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(455 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(458 преузимања)

Рачунарска опрема
(453 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(451 преузимања)

Аналитички контни план
(451 преузимања)

Одржавање зелених површина
(452 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(459 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(455 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(448 преузимања)

Набавка пнеуматика
(451 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(455 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(459 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(456 преузимања)

Моторно гориво
(455 преузимања)

Моторна возила
(457 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(456 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(457 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(456 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(453 преузимања)

Црна цијев
(451 преузимања)

Табла обавјештења
(452 преузимања)

Одржавање видео надзора
(454 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(455 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(454 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(457 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(455 преузимања)

Медицински кисеоник
(456 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(459 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(464 преузимања)

Тракасте завјесе
(459 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(454 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(454 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(455 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(453 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(453 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(458 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(454 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(456 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(455 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(459 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(451 преузимања)

ЕКГ апарати
(452 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(452 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(453 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(456 преузимања)

Уградбена плоча
(454 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(452 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(454 преузимања)

Израда дупликата кључева
(458 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(454 преузимања)

Гријач за веш машину
(453 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(455 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(457 преузимања)

Стоматолошки материјал
(454 преузимања)

Пегла са резервоаром
(451 преузимања)

Халогена лампа
(453 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(451 преузимања)

Сервис CTG апарата
(452 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(456 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(457 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(450 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(455 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(456 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(451 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(453 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(451 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(450 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(457 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(454 преузимања)

Сервис моторних косачица
(455 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(448 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(452 преузимања)

Услуге осигурања
(458 преузимања)

Пнеуматици
(453 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(451 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(456 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(449 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(452 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(457 преузимања)

Набавка центрифуге
(453 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(451 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(454 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(448 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(455 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(450 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(449 преузимања)

Шиваћа машина
(453 преузимања)

Сервис копир апарата
(452 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(451 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(452 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(452 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(453 преузимања)

Сервис UPS-a
(452 преузимања)

Замјена hard diska
(449 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(451 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(452 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(450 преузимања)

SAS Hard disk drives
(450 преузимања)

Копир апарат
(452 преузимања)

Сервис аутоклава
(450 преузимања)

Анхидрована глукоза
(455 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(456 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(445 преузимања)

Израда металног подеста
(449 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(450 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(456 преузимања)

Калибрација кочница
(452 преузимања)

Тонери
(453 преузимања)

Одржавање возила
(460 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(452 преузимања)

Санитетски материјал
(454 преузимања)

УЗВ сонде
(452 преузимања)

Аутоклав
(454 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(456 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(459 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(454 преузимања)

IP телефонска централа
(454 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(453 преузимања)

Колпоскоп
(458 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(452 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(449 преузимања)

Декса
(447 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(451 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(452 преузимања)

Одржавање зелених површина
(448 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(448 преузимања)

Сервис ПП апарата
(451 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(450 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(450 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(448 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(450 преузимања)

Сервис робот резача
(450 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(447 преузимања)

Систематски прегледи радника
(451 преузимања)

Сервис компресора
(450 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(450 преузимања)

Израда елабората
(447 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(452 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(450 преузимања)

Заштита на раду
(452 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(451 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(445 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(449 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(451 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(447 преузимања)

Немедицински намјештај
(454 преузимања)

Канцеларијски материјал
(447 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(448 преузимања)

Технички материјал
(452 преузимања)

Вакцине против грипа
(447 преузимања)

Огрев
(450 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(448 преузимања)

Технички преглед возила
(454 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(449 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(451 преузимања)

Услуге пројектовања
(453 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(447 преузимања)

Вулканизерске услуге
(452 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(448 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(455 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(449 преузимања)

Хематолошки апарат
(454 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(450 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(452 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(452 преузимања)

Пуњење тонера
(449 преузимања)

Сервис клима уређаја
(453 преузимања)

Штампани материјал
(450 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(453 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(449 преузимања)

Дезинфекциона средства
(454 преузимања)

Расхладни уређаји
(457 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(452 преузимања)

Кухињски прибор
(451 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(455 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(452 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(450 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(452 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(450 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(452 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(447 преузимања)

Рачунарска опрема
(452 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(450 преузимања)

Семберске новине
(451 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(449 преузимања)

Прање возила
(449 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(450 преузимања)

Верификација опреме
(458 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(452 преузимања)

Кухињски елементи
(455 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(450 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(450 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(456 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(450 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(453 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(452 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(449 преузимања)


Информације
Информација - Набавка лабораторијског потрошног материјала (вакум системи)
(451 преузимања)

Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(452 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(453 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(452 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(461 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(455 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(459 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(456 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(461 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(454 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(459 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(457 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(453 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(462 преузимања)


 
Вијести

Вријеме