Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Политика квалитета

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Дом здравља Бијељина  је јавна здравствена установа која обавља дјелатност  примарне здравствене заштите  на подручју Града Бијељина  и општина  Пелагићево и Доњи Жабар. По свом капацитету и по броју корисника заузима једну од лидерских позиција  у пружању здравствене заштите.

Расположивим кадром, опремом и простором обезбјеђујемо квалитетну, свеобухватну и доступну здравствену заштиту за све наше кориснике.  Осим услуга лијечења и дијагностике,  својим радом на превенцији здравља доприносимо здравственом просвјећивању  корисника наших услуга и настојимо да код њих створимо навику да брину о свом здрављу.

Такође, опредијељени смо да улагањем у превенцију здравља, кроз рано откривање болести и благовремено препознавање лица са повишеним ризицима за настанак одређених болести, дамо свој допринос унапређењу здравља наших суграђана. У свом раду  придржавамо се свих законских и других норми које регулишу област здравља и у пуној мјери уважавамо достојанство и права оних који траже нашу услугу.

Вриједности које његујемо у свом раду су:

  • Стручност
  • Одговорност
  • Повјерење
  • Тимски рад
  • Квалитет
  • Комуникативност
  • Спремност за стицање нових знања и вјештина
  • Међусобна сарадња и поштовање.

Визија Дома здравља Бијељина је да постане водећа здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите  и да буде препознатљива  у погледу пружања поуздане, свеобухватне и квалитетне здравствене заштите  у циљ остваривања високог степена повјерења корисника услуга у наш стручни и компетентни рад.

Сви запослени у Дому здравља Бијељина обавезни су да познају политику квалитета и да је примјењују у раду. Руководиоци организационих цјелина обавезни су да политику квалитета саопште запосленима и да осигурају њену примјену у својим организационим јединицама.

 

У Бијељини, 22.03.2017. године                                           Директор

                                                                              Прим. др Душко Миловановић

 

 
Вијести

Вријеме