Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Служба лабораторијске дијагностике

Адреса:Српске војске 53, 76300 Бијељина

Телефон: 055 415 280

Начелник: Николета Трнинић

Главни лаборант: Јовановић Тања

 

Лабораторија медицине рада, прерасла је у лабораторију Дома здравља 1992. године, са истуреном лабораторијом у Јањи. Радила су три лаборанта. Од 01.01.1996. године, доласком медицинског биохемичара проширује се, како просторно, тако и у смислу увођења нових анализа.

Начелник лабораторије је Николета Трнинић, специјалиста медицинске биохемије.

Рођена 1977. године у Зеници.Дипломирала 2005. године на Фармацеутском факултету у Београду,смер медицински  биохемичар.Медицинску биохемију специјализирала на Медицинском факултету у Бањалуци 2011. године.У Дому здравља запослена од 2005. године.Удата мајка једног детета.


Главни лаборант је Тања Јовановић виши med.lab.teh.

Рођена 2.4.1973 у Новом Саду, мајка двоје дјеце. Средњу медицинску школу, смјер лабораторијски техничар "7 Април", завршила је 1992. године у Новом Саду. Вишу медицинску школу у Приједору на смјеру Вишег Медицинско - лабораторијског техничара завршила је 2011. и положила стручни испит за Вишег Медицинско - Лабораторијског техничара. У Дому здравља Бијељина је запослена за стално од 1.7.2004.


Од опреме располажемо са четири биохемијска анализатора (два у Бијељини, а по један је у лабораторији Јања и Црњелово).

5 хематолошких анализатора (два у Бијељини,један од њих је ПЕТ ДИФ, један у лабораторији Јања, један у лабораторији амбуланте Црњелово, један у лабораторији амбуланте Пелагићево).

Урински анализатор, први такве врсте у Републици Српској, који ради аутоматски комплетан урин са седиментом,а располажемо и са осталом лабораторијском опремом која задовољава рад ове службе (центрифуге, микроскопи итд.)

Служба лабораторијске дијагностике ради превентивне прегледе становништва.

Отворене су нове лабораторије у Црњелову и Пелагићеву, где се раде основне хематолошке и биохемијске анализе

Радно вријеме Службе лабораторијске дијагностике је радним данима од 06.30 до 20.00 часова, суботом од 07.00 до 15.00 часова. Недеља нерадни дан.

Пријем пацијената:   од 6.30 до 10 часова

Издавање налаза:  Налази се прослеђују електронским путем породичним љекарима, а могу се добити и у лабораторији у периоду од 17 до 19 часова.

Хитни случајеви се примају током цијелог дана.         

Овим путем би замолили пацијенте да се придржавају ових термина како би нам омогућили бржи и несметан радни процес.                           

Хематолошке анализе:                                                                           

  -седиментација

  -крвна слика

  -PLT тромбоцити

  -WBC леукоцити

  -RBC еритроцити

  -хемоглобин

  -хематокрит

  -mcv - средњи волумен еритроцита

  -mch - средњи садржај Hb у er

  -mchc - средња концентрација Hb u er

  -RDW - коефицијент варијације дистрибуције vol.Er

  -вријеме крварења и вријеме коагулације

  -диференцијална крвна слика

  -aPTT

  -ретикулоцити 

 

Биохемијске анализе:

  - # глукоза

  - # уреа

  - # креатинин

  -мокраћна киселина

  - # холестерол

  - # HDL i LDL холестерол

  - # триглицериди

  - # тотални протеини

  -албумин

  - # AST

  - # ALT

  -ALP

  - # y-gt

  - # CK 

  - # LDH

  -натријум

  -калијум

  -калцијум

  - # Fe

  -UIBC

  -TIBC

  -фибриноген 

  -клиренс креатинина

 -OGTT

 -HbА1c 

   

# - акредитоване методе

 LM-92-01, од 3.10.2014. у Сарајеву

 

Преглед урина :

- доказивање албумина, шећера, кетонских тијела у урину

- анализа седимента урина

- TP у урину

- Ca у 24h у урину

Преглед столице на окултно крварење – Adler Weber test

Упуте пацијентима прије вађења крви и урина

Пацијентима се препоручује вађење крви на таште ,што би значило да пацијети треба да гладују најмање 10 до 12 часова прије вађења крви. Вечерњи оброк би требало прескочити дан уочи вађења крви или да тај оброк буде лаган, како би добијени резултати били валидни параметри стања пацијента.

  При узимању урина, требало би водити рачуна да то буде први јутарњи урин.

Фотографије

 

 

 

 

 
Вијести

Вријеме