Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Центар за промоцију здравља и превенцију болести повреда и стања

У складу са Законом о здравственој заштити који је донесен половином 2022. године, прецизирано је да се у свим Домовима здравља организује Мултидисциплинарни центар за промоцију здравља и превенцију болести, повреда и стања. Одмах након објављивања наведеног закона Дом здравља Бијељина је организовао рад Одјељења за промоцију здравља и превенцију болести у оквиру Службе породичне медицине, а након усвајања нове систематизације од 1. фебруара 2024. године основан је Центар за промоцију здравља и превенцију болести повреда и стања, као засебна организациона јединица.

Начелник службе: др Зоран Василић

    

Др Зоран Василић, спец. породичне медицине, рођен је 10.јуна 1988. године у Задру. Основну и средњу медицинску школу завршио је у Бијељини. Медицински факултет у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву уписао је академске 2007/2008. године. Дипломирао је 2014.године. Од јануара 2015. године запослен је у Дому здравља као доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи. Од краја 2017. године прелази у Службу породичне медицине, а специјалистичке студије из области породичне медицине похађао је у периоду од 2017. до 2020. године на Медицинском факултету у Фочи. Од јула 2020. године добија звање специјалисте породичне медицине.

У марту 2023. године именован за шефа Одјељења породичне медицине у сједишту установе, затим за шефа Одјељења за промоцију здравља и превенцију болести.

Од оснивања Центра за промоцију здравља и превенцију болести повреда и стања у фебруару 2024. године обавља функцију начелника Центра.

Основну обуку о ултразвучној дијагностици абдомена према програму Интернационалне POCUS организације завршио 2021. године. Делегат у скупштини Удружења породичних љекара Републике Српске. Учесник бројних стручних конференција и конгреса у земљи и окружењу. Учесник пројекта “Социјализација дјеце РС” Фонда за дјечију заштиту Републике Српске 2017. године. Један од оснивача и активан члан Хиландарског љекарског удружења. Члан предсједништва Спортског друштва Дома здравља Бијељина. Вишеструки добровољни давалац крви.

Ожењен, отац три сина.

Главна сестра службе: Данијела Савић

                    

Рођена 14.10.1978. године у Тузли. Основну и средњу школу школу завршила у Бијељини. Вишу медицинску школу завршила у Београду гдје је положила стручни испит. Од 2004. године ради у Дому здравља Бијељина. Од 2008. до 2011. године ради као главна сестра медицине рада. Доедукацију из породичне медицине завршила у Добоју, едукацију из аудиометрије на УКЦ Тузла, као и обуку за “Сестре у заједници” (Пројекат Владе Швајцарске). Од 2020. до 2022. године радила  је у COVID амбуланти Дома здравља Бијељина, а од децембра 2022. године је на мјесту одговорне сестре Одјељења за промоцију здравља и превенцију болести. Од 2024. године је именована за главну сестре Центра за промоцију здравља и превенцију болести повреда и стања.

Удата, мајка троје дјеце.

Циљ

Циљ Центра је да се кроз координацију и сарадњу са другим службама Дома здравља повећа обухват грађана којима ће се урадити превентивни прегледи на раном откривању фактора ризика за одређена обољења, као и откривање истих у фази прије појаве симптома и када су у потпуности изљечива. На тај начин се постижу бенефити како за појединце, тако и за друштво у цјелини.

Такође важан дио рада Центра је и здравствено промотивни рад, усмјерен на превентивно-едукативне активности с циљем усвајања начина и облика понашања усмјерених здравом начину живота свих добних скупина а у сврху  очувања и унапређења здравља те унапређења здравствене културе становништва уопште.

Активности

- Васпитно-здравствени рад,

- Стручно савјетовање код одређених случајева болести, стања и повреда,

- Спровођење примарне и секундарне превенције,

- Откривање, редукција и евалуација  фактора ризика и рано откривање обољења,

- Превенција, screening и евалуација масовних незаразних обољења,

- Организовање и спровођење здравствених кампања за становништво у сарадњи са Службом породичне медицине, Хигијенско епидемиолошком службом, Центром за заштиту менталног здравља, Центром за социјални рад и другим институцијама, установама и службама

-Организовање стручних скупова, предавања, трибина, радионица

-Организација промотивних активности поводом обиљежавања значајних јавноздравствених датума из календара здравља

-Медијска здравствено-промотивна кампања.

Радно вријеме

Просторије Центра за промоцију здравља и превенцију болести се налазе у централном објекту Дома здравља Бијељина у оквиру Едукативног центра породичне медицине.

Радно вријеме је сваки радни дан у периоду од 07.00 до 15.00 часова, али по потреби и ван овог радног времена и у дане викенда ради провођења кампањских активности.

 
Вијести

Вријеме