Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Центар за заштиту менталног здравља

 

Начелник: Прим. др Весна Деспотовић, психијатар

 

 

Рођена 1962. године. Након завршене основне школе, Гимназије у Бијељини и Медицинског факултета у Тузли, од 1988. године запослена у Медицинском центру „др Никола Спасојевић“ Бијељина. Специјализацију из психијатрије завршила је 2001. године а звање примаријуса стекла је 2013. године. Од марта 2020. године именована је за начелника Центра за заштиту менталног здравља.

Главна сестра: Милена Мирковић, медицинска сестра-техничар

                

Рођена је 1982. године у Тузли. Средњу медицинску школу, смјер медицинска сестра-техничар завршила је у Земуну 2001. године. Запослена је у Дому здравља Бијељина од 2009. године, а на мјесту главне сестре-техничара Центра за заштиту менталног здравља  je од 2024. године.

Удата, мајка двоје дјеце.

 

 

 

Радно вријеме организује у оквиру редовног радног времена.

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА САДРЖИ:

1.     Центар за превенцију менталних обољења и поремећаја понашања

 • Превенција болести и за заваних стресом и мултифакторски,
 • Превенција деструктивног понашања младих и одласлих лица,
 • Превенција болести од хроничних менталних обољења: схизофренија, депресија...;
 • Превенција болести због климатопатских менталних обољења,
 • Превенција болести инфектом и зазваних менталних обољења (ХИВ и слично),
 • Превенција болести и за заваном болестима овисности,
 • Превенција болести кроз афирмисање медицинских права и људских права,
 • Превенција болести кроз афирмисање менџерских односа у јавном здравству,
 • Превенција болести афирмисањем етичких односа у одржавању људског здравља,
 • Превенција болести кроз транскултурална истраживања у БиХ,
 • Превенција болести компарацијом са стандардима Европе и Свијета,
 • Превенција болести афирмисањем у стандарде Европе и Свијета,
 • Превенција болести афирмисањем интеграције у Иституције Европе и Свијета,
 • Клиничку дијагностику и третман поменутих стања.

2.     Координација Центра за ментално здравље са другим институцијама РС (БИХ).

 • Функционалност (координација) Центра за ментално здравље:
 • Координација оштећења менталног здравља мултидисциплинарног карактера,
 • Координација оштећења менталног здравља предшколске популације,
 • Координација оштећења менталног здравља школске популације,
 • Координација оштећења менталног здравља едукатора- васпитача,
 • Координација оштећења радно способног становништва,
 • Координација оштећења нарушеног брака и родитељства,
 • Координација оштећења старијих лица (психогеронтологија),
 • Координација оштећења менталног здравља ратних ветерана,
 • Координација оштећења менталног здравља пружаоца здравствених услуга,
 • Институцијску кооординацију (супервизију) поменутих менталних стања.

3.     Научно - академски и стручни рад: (психијатрија у заједници)

 • Функционалност Центра за ментално здравље:
 • Клиничка интервенција на менталном здрављу мултидисциплинарног карактера,
 • Клиничка интервенција менталног здравља предшколске популације,
 • Клиничка интервенција менталног здравља школске популације,
 • Клиничка интервенција менталног здравља геријатријске популације,
 • Клиничка интервенција менталног здравља едукатора - васпитача,
 • Клиничка интервенција менталног здравља других вулнерабилних група.

 

ОПИС ПОСЛОВА (је глобално наведен, а одржаваће се у оквиру законских норми),

1. Биолошки третман и превенција менталних болести,

2. Фармаколошки третман и превенција менталних болести,

3. Психотерапијски третман и превенција менталних болести,

4. Рехабилитација менталних болести и поремећаја понашања,

5. Супервизија у координацији у нижим, центрима и од стране супервизора из Европе и Свијета.

ГЛОБАЛНА ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА

1. Средства међународних органи зација које имају исте Центре или Заводе.

2. Средства СО Бијељина, која нема никакву институцију за заштиту менталног здравља,

3. Средства Владе Републике Српске и БиХ,

4. Редовна средства Фонда здравственог осигурања РС за лијечење менталних болесника,

5. Доминатно лични рад и супервизирани Пројекти превенције и третмана менталног здравља.

 


Вијести

Вријеме