Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Служба за правне, кадровске и опште послове

Кратак историјат:
Служба је организована са даном оснивања Дома здравља Бијељина, а на основу акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Дома здравља Бијељина.

Послови који се обављају у служби:

У оквиру Службе организован је Сектор техничких послова и Сектор за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга.
У служби се обављају следећи послови:

 • Прате се прописи из области здравствене заштите и врши усклађивање општих аката са истим;
 • Пружа се стручна помоћ за рад органа управљања и потребна стручна правна помоћ за рад других служби;
 • Припрема нацрте уговора и рјешења о појединачним правима радника;
 • Припремају се нацрти свих других уговора које закључује Дом здравља Бијељина;
 • Води се потребна кадровска евиденција о запосленим радницима;
 • Води се књига протокола и архивска књига, сређује и чува архивски материјал;
 • Остварује се сарадња са државним органима, установама и трећим лицима;
 • Врши се обављање свих општих послова;
 • Прати   прописе   из   области   јонизирајућих   зрачења   и противпожарне заштите и брине се о примјени истих;
 • Осигурава вођење свих потребних евиденција;
 • Води рачуна о физичком обезбјеђењу објеката у сједишту Дома здравља Бијељина;
 • Води рачуна о одржавању просторија Дома здравља Бијељина;
 • Води  рачуна  о  техничкој   исправности  возног  парка  и оспособљености возача;
 • Брине се да сви апарати и уређаји буду у исправном стању;


Начелник Службе за правне, кадровске и опште послове је Зоран Софрић, рођен 1963. године у Бановићима.

 

Правни факултет завршио је у Сарајеву. Раније радио у привреди и Фонду ПИО Републике Српксе. У Дому здравља запослен почев од 01.11.2008. године.

Радно вријеме:      Од 07.00 до 15.00 часова.

 

 

 

 
Вијести

Вријеме