Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Политика заштите животне средине

                 ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ                                  ЗДРАВЉА И БЕЗБЈЕДНОСТИ  НА РАДУ

 

Дом здравља Бијељина испуњава све законске и друге захтјеве са којима се усагласила у процесу пружања услуга примарне здравствене заштите.

Запослени у Јавној здравственој установи Дом здравља Бијељина свјесни су да обављају дјелатност у којој  се одвијају процеси који могу негативно да утичу на животну средину, здравље и безбједност запослених, посјетилаца и корисника наших услуга. У том циљу установа је посвећена:

  • очувању  чисте и здраве животне средине, заштите здравља и безбједности на раду;
  • штедњи природних ресурса и спречавању загађења окружења;
  • очувању здравља и безбједности запослених, пацијената и корисника наших услуга и посјетилаца;
  • превенција повреда и угрожавања здравља на радном мјесту и обезбјеђења здраве и безбједне радне средине;
  • евидентирање и архивирање записа о незгодама, повредама, излагању ризицима опасним по здравље;
  • ефективно праћање, провјеревање и оцјењивање рада установе у погледу очувању здравља и безбједности на раду;
  • континуираном унапређењу учинка система заштите животне средине и заштите здравља и безбједности на раду.

Заштита животне средине као и заштита здравља и безбједности на раду остварује се кроз низ активности, дефинисаних документованим процедурама и упутствима усклађеним са захтјевима законске регулативе и другим стандардима.

Континуирано се прати и смањује утицај значајних аспеката животне средине кроз рационално коришћење природних ресурса као и прикупљање, класирање, одлагање отпада, те њихову продају овлашћеним организацијама. Предузимају се све неопходне мјере и активности у вези са питањима безбједности и здравља запослених, посјетилаца, подуговарача и корисника наших услуга у циљу повећања безбједности, смањења негативног утицаја и вјероватноће појаве акцидентне ситуације. Дом здравља Бијељина прати и мјери свој ОХСАС учинак и периодично вреднује усаглашеност и ефективност.

Сталним улагањем у обуку радника се повећава свијест о заштити животне средине и здравља и безбједности на раду запослених, посјетилаца и корисника наших услуга. Запослени се едукују и охрабрују да, у областима у којима раде, идентификују и искористе прилику за побољшање животне средине и заштите и безбиједности на раду.

Дом здравља Бијељина је идентификовао све могуће ванредне ситуације везане за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбједности на раду и периодично преиспитује своју спремност за реаговање у ванредним ситуацијама и када је то прикладно, укључује заинтересоване стране.

 

У Бијељини, 22.03.2017. године                                       ДИРЕКТОР

                                                                         Прим. др Душко Миловановић

 
Вијести

Вријеме