Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
Реализација 2023.
(22 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 4
(522 преузимања)

Реализација 2022.
(516 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 2
(503 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(501 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(510 преузимања)

Реализација 2021.
(519 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(504 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(494 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(505 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(497 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(507 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(499 преузимања)

Реализација 2019.
(494 преузимања)

Реализација 2018.г.
(515 преузимања)

Реализација 2017.
(536 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(500 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(495 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(492 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(502 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(494 преузимања)


Одлуке
Услуге копирања
( преузимања)

Поклони за пословне партнере
( преузимања)

Поништење - Електрична енергија
( преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
( преузимања)

Дневник израде галенских препарата и евиденција психотропних супстанци
( преузимања)

Корективни сервис Емералд
( преузимања)

УВ сијалица
( преузимања)

Корективни сервис система за реверсну осмозу
( преузимања)

Аутоматизована рука робот резача
( преузимања)

Корективни сервис робот резача
( преузимања)

Репарација ложишта пећи
( преузимања)

Орезивање дрвених стабала
( преузимања)

Поништење - Комуналне услуге (вода)
( преузимања)

Траке за одређивање ШУК-а и ланцете
( преузимања)

Пуњење тонера
( преузимања)

Израда кључа
( преузимања)

Семберске новине
( преузимања)

Канцеларијски намјештај
( преузимања)

Корективни сервис ЕКГ апарата BIONET CardioTouch
( преузимања)

Метаклопрамид ампуле
( преузимања)

Израда печата
(8 преузимања)

Технички материјал
(7 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(8 преузимања)

Чланарина за рачуновође за 2023. годину
(48 преузимања)

Обнова лиценци сертификованих рачуновођа за 2024. годину
(29 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(28 преузимања)

Пречишћена вода
(37 преузимања)

Набавка и замјена резервних дијелова на аутоклаву STEELCO
(31 преузимања)

Превоз и транспорт санитетског возила
(39 преузимања)

Корективни сервис електричног котла
(36 преузимања)

Гријач за веш машину
(27 преузимања)

Корективни сервис УЗВ апарата
(36 преузимања)

Поштанске услуге
(31 преузимања)

Пнеуматици за аутомобил Peugeot 206
(33 преузимања)

Систематски, претходни и периодични прегледи радника
(30 преузимања)

Израда модула
(39 преузимања)

Набавка и замјена резервних дијелова за деминерализатор
(35 преузимања)

Одржавање система акредитовања за стандард 15189
(44 преузимања)

Дневник израде галенских препарата
(42 преузимања)

Одржавање возила
(48 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(51 преузимања)

Санитетски потрошни материјал
(48 преузимања)

Израда кључева
(43 преузимања)

Пречишћена вода
(50 преузимања)

Тонери за штампаче и копир апарате
(67 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(54 преузимања)

ПВЦ кутије са поклопцем
(46 преузимања)

Брзи стрептококни тестови
(48 преузимања)

Сервисирање стоматолошких насадних инструмената
(42 преузимања)

Резервни дијелови за апарат SHIMATZU
(60 преузимања)

Корективни сервис ЕКГ-а Бионет
(53 преузимања)

Баркод етикете
(53 преузимања)

Урамљивање сертификата
(60 преузимања)

Пуњење тонера
(52 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију (ЛОТ 2)
(51 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за стерилизацију (ЛОТ 1)
(44 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(51 преузимања)

Корективни сервис пакерице
(50 преузимања)

Резано цвијеће и цвијетни аранжмани
(91 преузимања)

Дезинфекциона средства
(58 преузимања)

Израда печата
(47 преузимања)

Апарати за мјерење притиска
(60 преузимања)

Сирова даска за израду полица
(63 преузимања)

Стоматолошка опрема
(56 преузимања)

Лијекови са листе лијекова за домове здравља и амбуланте породичне медицине
(71 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(65 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(65 преузимања)

Еталонирање дигиталног термометра
(72 преузимања)

Корективни сервис перилице
(70 преузимања)

Сервисирање машине за прање лабораторијског посуђа
(83 преузимања)

Огрев
(77 преузимања)

Ултразвучни апарат
(82 преузимања)

Гријач за перилицу
(77 преузимања)

Канцеларијски материјал
(76 преузимања)

Ревизија годишњих финансијских извјештаја
(97 преузимања)

Сервисирање немедицинске опреме (веш машина)
(96 преузимања)

Сервисирање клима
(95 преузимања)

Корективни сервис коагулометра Stago Satelite
(111 преузимања)

Сервис клима уређаја
(91 преузимања)

Хлороводична киселина
(94 преузимања)

Опрема за одржавање зеленила
(100 преузимања)

Диазепам
(89 преузимања)

Претходни и периодични прегледи запослених радника
(102 преузимања)

Демонтажа и уградња GPS уређаја за праћење возила
(109 преузимања)

Таблетирана со за реверсну осмозу
(102 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада у зони II
(100 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења (Мјерење амбијенталног зрачења)
(87 преузимања)

Корективни сервис 5 ЕКГ уређаја
(96 преузимања)

Набавка и замјена резервних дијелова на аутоклаву Tuttnauer GS 50-125
(103 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(88 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(87 преузимања)

Преглед и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже
(97 преузимања)

Комунални отпад
(91 преузимања)

Поништење - Комунални отпад
(91 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(91 преузимања)

Сервис возила у гаранцији (VW Caddy)
(90 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(490 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(481 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(477 преузимања)

Хидроген пероксид 30%
(478 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(487 преузимања)

Потрошни материјал за урински анализатор COBAS 6500
(483 преузимања)

Сервисирање рачунарксе опреме
(477 преузимања)

Корективни сервис дигиталног апарата за рендгенографију
(481 преузимања)

Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
(480 преузимања)

Лабораторијско испитивање биолошког материјала
(481 преузимања)

Корективни сервис аутоклава
(480 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева руку и радних површина
(484 преузимања)

Поништење - Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(480 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(479 преузимања)

Поништење - Комуналне услуге (испорука воде и одвођење отпадних вода)
(481 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(470 преузимања)

Потрошни материјал за општу стоматологију и насадни инструменти
(479 преузимања)

Замјена интерних резача на уређају EPSON
(474 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(485 преузимања)

Технички преглед возила
(473 преузимања)

Батерије за УПС-ове
(470 преузимања)

Калибрација и еталонирање пипета
(475 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(477 преузимања)

ПВЦ амбалажа (кутије и бочице)
(480 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(474 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(473 преузимања)

Услуге осигурања
(479 преузимања)

Стоматолошки борери и инструменти
(474 преузимања)

Атестирање боца за кисеоник
(469 преузимања)

Штампани материјал
(472 преузимања)

Намјештај по мјери са уграђеним аспираторима
(474 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са хематолошким бројачима Abbot Alinity, Ruby, Emerald
(473 преузимања)

Поништење - Периодични и претходни прегледи запослених
(477 преузимања)

Вулканизерске услуге
(471 преузимања)

Еталонирање опреме
(476 преузимања)

Израда акта Програм квалитета интерне ревизије
(491 преузимања)

Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 2)
(469 преузимања)

Поништење - Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 1)
(471 преузимања)

Корективно сервисирање стоматолошких столица
(471 преузимања)

Сервис клима уређаја
(470 преузимања)

Превентивни сервис лифта
(469 преузимања)

Преузимање, транспорт и збрињавање медицинског отпада
(473 преузимања)

Корективно сервисирање ортопана и ЦР система за интраорално снимање зуба
(471 преузимања)

Прање возила
(472 преузимања)

Санација водоводне мреже и израда шахта
(483 преузимања)

Верификација опреме
(469 преузимања)

Корективно сервисирање компресора и сушача ваздуха
(478 преузимања)

Поништење - Прање возила
(467 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за возила
(467 преузимања)

Услуге платног промета
(476 преузимања)

Поништење - Атестирање боца за кисеоник
(472 преузимања)

Медицински кисеоник
(473 преузимања)

Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 1)
(470 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 2)
(487 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем ABBOT ALINITY
(469 преузимања)

Потрошни материјал за коагулометар Stago Sattelite и Хелико тестови
(481 преузимања)

Сервисирање фискалних каса
(470 преузимања)

Траке за фискалне касе
(469 преузимања)

Одржавање видео система
(472 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(470 преузимања)

Топли и хладни напици
(466 преузимања)

Реагенци и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем Abbot Architect C4000
(480 преузимања)

Поништење - Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 2)
(474 преузимања)

Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 1)
(471 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(470 преузимања)

Лиценце за софтвере
(468 преузимања)

Преглед опреме под притиском
(472 преузимања)

Објава огласа у дневном листу Глас Српске
(473 преузимања)

Сервисирање насадних инструмената
(472 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(473 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(475 преузимања)

Посуђе за кухињу
(475 преузимања)

Објава обавјештења јавних набавки у Службеном листу БиХ
(472 преузимања)

Сертификација апотеке затвореног типа и надзорна посјета ЦМЗ-у
(471 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(473 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(475 преузимања)

Поштанске услуге
(475 преузимања)

Услуге стручног оспособљавања (едукација радника)
(476 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(482 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(475 преузимања)

Претплата на правну базу Paragraf Lex Ba
(471 преузимања)

Претплата на портал REC
(479 преузимања)

Лијекови
(474 преузимања)

Тонери за робот резач
(469 преузимања)

CR imaging плате за интраорално снимање зуба
(467 преузимања)

Сервис робот резача EPSON
(476 преузимања)

Поништење - Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 5)
(479 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 2)
(469 преузимања)

Систем за третман воде у централној стерилизацији
(476 преузимања)

ГПС уређај за праћење возила
(471 преузимања)

Адаптација просторије у ЦБР-у
(469 преузимања)

Заштитна одјећа
(473 преузимања)

Рефорбиш биохемијског анализатора ABBOTT
(468 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS
(470 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(477 преузимања)

Технички материјал
(477 преузимања)

Сонда за УЗВ апарат
(476 преузимања)

Ватродојавна централа и акумулатори
(478 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(474 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(475 преузимања)

Одржавање возила
(477 преузимања)

Поништење - Лијекови
(474 преузимања)

Поништење - Технички материјал
(480 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(479 преузимања)

Разни лабораторијски потрошни материјал
(479 преузимања)

Потрошни материјал за аутоклаве и машине за прање
(483 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(479 преузимања)

Резано цвијеће
(475 преузимања)

Штампач за вирмане
(480 преузимања)

Антивирусне лиценце
(478 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(474 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(481 преузимања)

Епрувете за крвну слику
(472 преузимања)

Лидокаин
(473 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(482 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(482 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(472 преузимања)

Тонери
(484 преузимања)

Наставци за спекулуме
(473 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(473 преузимања)

Хлороводонична киселина
(483 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(490 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(476 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(479 преузимања)

Канцеларијски материјал
(485 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(488 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(479 преузимања)

Паник тастери
(486 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(478 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(479 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(479 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(477 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(487 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(477 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(479 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(481 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(475 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(483 преузимања)

Рачунарска опрема
(471 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(479 преузимања)

Аналитички контни план
(475 преузимања)

Одржавање зелених површина
(472 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(483 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(487 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(473 преузимања)

Набавка пнеуматика
(479 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(476 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(502 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(485 преузимања)

Моторно гориво
(482 преузимања)

Моторна возила
(478 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(478 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(477 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(476 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(476 преузимања)

Црна цијев
(470 преузимања)

Табла обавјештења
(472 преузимања)

Одржавање видео надзора
(479 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(481 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(478 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(481 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(477 преузимања)

Медицински кисеоник
(487 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(481 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(492 преузимања)

Тракасте завјесе
(482 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(474 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(479 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(480 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(472 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(475 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(478 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(474 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(477 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(476 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(483 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(473 преузимања)

ЕКГ апарати
(470 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(478 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(485 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(478 преузимања)

Уградбена плоча
(475 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(473 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(473 преузимања)

Израда дупликата кључева
(484 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(475 преузимања)

Гријач за веш машину
(476 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(480 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(481 преузимања)

Стоматолошки материјал
(476 преузимања)

Пегла са резервоаром
(471 преузимања)

Халогена лампа
(477 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(477 преузимања)

Сервис CTG апарата
(475 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(482 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(483 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(475 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(480 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(485 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(475 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(483 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(475 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(472 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(479 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(479 преузимања)

Сервис моторних косачица
(480 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(471 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(473 преузимања)

Услуге осигурања
(481 преузимања)

Пнеуматици
(476 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(474 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(481 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(474 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(473 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(500 преузимања)

Набавка центрифуге
(495 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(477 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(474 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(471 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(478 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(473 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(475 преузимања)

Шиваћа машина
(474 преузимања)

Сервис копир апарата
(476 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(472 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(478 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(474 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(482 преузимања)

Сервис UPS-a
(475 преузимања)

Замјена hard diska
(472 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(474 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(478 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(473 преузимања)

SAS Hard disk drives
(471 преузимања)

Копир апарат
(485 преузимања)

Сервис аутоклава
(474 преузимања)

Анхидрована глукоза
(478 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(506 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(470 преузимања)

Израда металног подеста
(471 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(472 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(475 преузимања)

Калибрација кочница
(475 преузимања)

Тонери
(478 преузимања)

Одржавање возила
(482 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(474 преузимања)

Санитетски материјал
(477 преузимања)

УЗВ сонде
(477 преузимања)

Аутоклав
(476 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(479 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(483 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(478 преузимања)

IP телефонска централа
(479 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(477 преузимања)

Колпоскоп
(479 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(485 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(474 преузимања)

Декса
(470 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(474 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(476 преузимања)

Одржавање зелених површина
(471 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(472 преузимања)

Сервис ПП апарата
(476 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(473 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(485 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(472 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(473 преузимања)

Сервис робот резача
(480 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(476 преузимања)

Систематски прегледи радника
(474 преузимања)

Сервис компресора
(471 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(472 преузимања)

Израда елабората
(497 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(476 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(473 преузимања)

Заштита на раду
(477 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(475 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(471 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(478 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(479 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(472 преузимања)

Немедицински намјештај
(480 преузимања)

Канцеларијски материјал
(474 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(473 преузимања)

Технички материјал
(480 преузимања)

Вакцине против грипа
(483 преузимања)

Огрев
(475 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(473 преузимања)

Технички преглед возила
(477 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(472 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(477 преузимања)

Услуге пројектовања
(479 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(473 преузимања)

Вулканизерске услуге
(476 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(473 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(484 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(473 преузимања)

Хематолошки апарат
(478 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(488 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(474 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(475 преузимања)

Пуњење тонера
(476 преузимања)

Сервис клима уређаја
(482 преузимања)

Штампани материјал
(473 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(484 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(472 преузимања)

Дезинфекциона средства
(477 преузимања)

Расхладни уређаји
(493 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(476 преузимања)

Кухињски прибор
(476 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(482 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(475 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(476 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(477 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(477 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(474 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(472 преузимања)

Рачунарска опрема
(475 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(475 преузимања)

Семберске новине
(495 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(473 преузимања)

Прање возила
(472 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(495 преузимања)

Верификација опреме
(489 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(477 преузимања)

Кухињски елементи
(479 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(474 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(490 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(480 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(478 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(473 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(476 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(471 преузимања)


Информације
Информација - Набавка лабораторијског потрошног материјала (вакум системи)
(485 преузимања)

Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(489 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(476 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(481 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(482 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(476 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(487 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(477 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(487 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(475 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(480 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(491 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(481 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(487 преузимања)


 
Вијести

Вријеме