Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 4
(431 преузимања)

Реализација 2022.
(435 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 2
(429 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(427 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(431 преузимања)

Реализација 2021.
(439 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(437 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(433 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(431 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(431 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(431 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(432 преузимања)

Реализација 2019.
(428 преузимања)

Реализација 2018.г.
(437 преузимања)

Реализација 2017.
(442 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(429 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(428 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(432 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(430 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(429 преузимања)


Одлуке
Стоматолошка опрема
(8 преузимања)

Лијекови са листе лијекова за домове здравља и амбуланте породичне медицине
(14 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(14 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(14 преузимања)

Еталонирање дигиталног термометра
(20 преузимања)

Корективни сервис перилице
(21 преузимања)

Сервисирање машине за прање лабораторијског посуђа
(32 преузимања)

Огрев
(18 преузимања)

Ултразвучни апарат
(28 преузимања)

Гријач за перилицу
(24 преузимања)

Канцеларијски материјал
(24 преузимања)

Ревизија годишњих финансијских извјештаја
(43 преузимања)

Сервисирање немедицинске опреме (веш машина)
(38 преузимања)

Сервисирање клима
(40 преузимања)

Корективни сервис коагулометра Stago Satelite
(57 преузимања)

Сервис клима уређаја
(39 преузимања)

Хлороводична киселина
(39 преузимања)

Опрема за одржавање зеленила
(43 преузимања)

Диазепам
(39 преузимања)

Претходни и периодични прегледи запослених радника
(49 преузимања)

Демонтажа и уградња GPS уређаја за праћење возила
(45 преузимања)

Таблетирана со за реверсну осмозу
(44 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада у зони II
(42 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења (Мјерење амбијенталног зрачења)
(39 преузимања)

Корективни сервис 5 ЕКГ уређаја
(41 преузимања)

Набавка и замјена резервних дијелова на аутоклаву Tuttnauer GS 50-125
(48 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(42 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(38 преузимања)

Преглед и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже
(44 преузимања)

Комунални отпад
(39 преузимања)

Поништење - Комунални отпад
(41 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(38 преузимања)

Сервис возила у гаранцији (VW Caddy)
(36 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(433 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(431 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(432 преузимања)

Хидроген пероксид 30%
(428 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(433 преузимања)

Потрошни материјал за урински анализатор COBAS 6500
(433 преузимања)

Сервисирање рачунарксе опреме
(430 преузимања)

Корективни сервис дигиталног апарата за рендгенографију
(430 преузимања)

Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
(430 преузимања)

Лабораторијско испитивање биолошког материјала
(435 преузимања)

Корективни сервис аутоклава
(433 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева руку и радних површина
(432 преузимања)

Поништење - Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(433 преузимања)

Одвоз и збрињавање комуналног отпада
(430 преузимања)

Поништење - Комуналне услуге (испорука воде и одвођење отпадних вода)
(429 преузимања)

Поништење - Електрична енергија
(428 преузимања)

Потрошни материјал за општу стоматологију и насадни инструменти
(431 преузимања)

Замјена интерних резача на уређају EPSON
(427 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(436 преузимања)

Технички преглед возила
(428 преузимања)

Батерије за УПС-ове
(424 преузимања)

Калибрација и еталонирање пипета
(429 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(427 преузимања)

ПВЦ амбалажа (кутије и бочице)
(430 преузимања)

Сервисирање медицинске опреме
(426 преузимања)

Поништење - Сервисирање медицинске опреме
(424 преузимања)

Услуге осигурања
(428 преузимања)

Стоматолошки борери и инструменти
(426 преузимања)

Атестирање боца за кисеоник
(421 преузимања)

Штампани материјал
(424 преузимања)

Намјештај по мјери са уграђеним аспираторима
(423 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са хематолошким бројачима Abbot Alinity, Ruby, Emerald
(425 преузимања)

Поништење - Периодични и претходни прегледи запослених
(427 преузимања)

Вулканизерске услуге
(423 преузимања)

Еталонирање опреме
(429 преузимања)

Израда акта Програм квалитета интерне ревизије
(427 преузимања)

Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 2)
(422 преузимања)

Поништење - Реагенси за урински анализатор и урин тест траке (ЛОТ 1)
(422 преузимања)

Корективно сервисирање стоматолошких столица
(425 преузимања)

Сервис клима уређаја
(425 преузимања)

Превентивни сервис лифта
(422 преузимања)

Преузимање, транспорт и збрињавање медицинског отпада
(422 преузимања)

Корективно сервисирање ортопана и ЦР система за интраорално снимање зуба
(424 преузимања)

Прање возила
(425 преузимања)

Санација водоводне мреже и израда шахта
(430 преузимања)

Верификација опреме
(424 преузимања)

Корективно сервисирање компресора и сушача ваздуха
(425 преузимања)

Поништење - Прање возила
(421 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за возила
(423 преузимања)

Услуге платног промета
(422 преузимања)

Поништење - Атестирање боца за кисеоник
(422 преузимања)

Медицински кисеоник
(427 преузимања)

Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 1)
(424 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 2)
(418 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем ABBOT ALINITY
(424 преузимања)

Потрошни материјал за коагулометар Stago Sattelite и Хелико тестови
(422 преузимања)

Сервисирање фискалних каса
(422 преузимања)

Траке за фискалне касе
(425 преузимања)

Одржавање видео система
(424 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(423 преузимања)

Топли и хладни напици
(424 преузимања)

Реагенци и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем Abbot Architect C4000
(426 преузимања)

Поништење - Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 2)
(427 преузимања)

Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 1)
(424 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(425 преузимања)

Лиценце за софтвере
(420 преузимања)

Преглед опреме под притиском
(426 преузимања)

Објава огласа у дневном листу Глас Српске
(427 преузимања)

Сервисирање насадних инструмената
(426 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(424 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(423 преузимања)

Посуђе за кухињу
(425 преузимања)

Објава обавјештења јавних набавки у Службеном листу БиХ
(424 преузимања)

Сертификација апотеке затвореног типа и надзорна посјета ЦМЗ-у
(424 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(426 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(426 преузимања)

Поштанске услуге
(424 преузимања)

Услуге стручног оспособљавања (едукација радника)
(426 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(426 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(424 преузимања)

Претплата на правну базу Paragraf Lex Ba
(425 преузимања)

Претплата на портал REC
(424 преузимања)

Лијекови
(424 преузимања)

Тонери за робот резач
(423 преузимања)

CR imaging плате за интраорално снимање зуба
(423 преузимања)

Сервис робот резача EPSON
(422 преузимања)

Поништење - Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 5)
(426 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 2)
(421 преузимања)

Систем за третман воде у централној стерилизацији
(427 преузимања)

ГПС уређај за праћење возила
(426 преузимања)

Адаптација просторије у ЦБР-у
(422 преузимања)

Заштитна одјећа
(426 преузимања)

Рефорбиш биохемијског анализатора ABBOTT
(423 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS
(424 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(425 преузимања)

Технички материјал
(425 преузимања)

Сонда за УЗВ апарат
(425 преузимања)

Ватродојавна централа и акумулатори
(426 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(426 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(427 преузимања)

Одржавање возила
(427 преузимања)

Поништење - Лијекови
(427 преузимања)

Поништење - Технички материјал
(428 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(425 преузимања)

Разни лабораторијски потрошни материјал
(426 преузимања)

Потрошни материјал за аутоклаве и машине за прање
(425 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(429 преузимања)

Резано цвијеће
(425 преузимања)

Штампач за вирмане
(431 преузимања)

Антивирусне лиценце
(426 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(426 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(428 преузимања)

Епрувете за крвну слику
(425 преузимања)

Лидокаин
(428 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(424 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(425 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(422 преузимања)

Тонери
(426 преузимања)

Наставци за спекулуме
(424 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(423 преузимања)

Хлороводонична киселина
(425 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(425 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(422 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(423 преузимања)

Канцеларијски материјал
(419 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(431 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(426 преузимања)

Паник тастери
(426 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(424 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(425 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(422 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(423 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(425 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(423 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(426 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(427 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(424 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(428 преузимања)

Рачунарска опрема
(423 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(421 преузимања)

Аналитички контни план
(421 преузимања)

Одржавање зелених површина
(421 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(427 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(422 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(422 преузимања)

Набавка пнеуматика
(422 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(423 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(424 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(425 преузимања)

Моторно гориво
(424 преузимања)

Моторна возила
(425 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(428 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(428 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(426 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(425 преузимања)

Црна цијев
(423 преузимања)

Табла обавјештења
(424 преузимања)

Одржавање видео надзора
(425 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(425 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(424 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(427 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(424 преузимања)

Медицински кисеоник
(426 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(429 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(426 преузимања)

Тракасте завјесе
(425 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(424 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(423 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(425 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(423 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(423 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(427 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(424 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(427 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(426 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(428 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(422 преузимања)

ЕКГ апарати
(423 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(423 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(422 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(424 преузимања)

Уградбена плоча
(422 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(422 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(424 преузимања)

Израда дупликата кључева
(428 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(422 преузимања)

Гријач за веш машину
(421 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(424 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(423 преузимања)

Стоматолошки материјал
(420 преузимања)

Пегла са резервоаром
(422 преузимања)

Халогена лампа
(422 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(420 преузимања)

Сервис CTG апарата
(423 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(425 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(425 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(419 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(423 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(426 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(421 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(424 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(422 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(424 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(429 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(423 преузимања)

Сервис моторних косачица
(426 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(421 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(425 преузимања)

Услуге осигурања
(426 преузимања)

Пнеуматици
(424 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(424 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(427 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(422 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(425 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(426 преузимања)

Набавка центрифуге
(426 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(423 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(424 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(422 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(426 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(422 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(423 преузимања)

Шиваћа машина
(424 преузимања)

Сервис копир апарата
(425 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(422 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(423 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(424 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(426 преузимања)

Сервис UPS-a
(425 преузимања)

Замјена hard diska
(425 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(425 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(425 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(425 преузимања)

SAS Hard disk drives
(424 преузимања)

Копир апарат
(424 преузимања)

Сервис аутоклава
(422 преузимања)

Анхидрована глукоза
(428 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(426 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(421 преузимања)

Израда металног подеста
(424 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(422 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(423 преузимања)

Калибрација кочница
(424 преузимања)

Тонери
(423 преузимања)

Одржавање возила
(429 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(425 преузимања)

Санитетски материјал
(424 преузимања)

УЗВ сонде
(424 преузимања)

Аутоклав
(426 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(427 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(428 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(425 преузимања)

IP телефонска централа
(426 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(426 преузимања)

Колпоскоп
(428 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(425 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(425 преузимања)

Декса
(424 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(427 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(428 преузимања)

Одржавање зелених површина
(424 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(424 преузимања)

Сервис ПП апарата
(427 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(427 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(426 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(423 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(426 преузимања)

Сервис робот резача
(425 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(425 преузимања)

Систематски прегледи радника
(427 преузимања)

Сервис компресора
(425 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(427 преузимања)

Израда елабората
(424 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(423 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(425 преузимања)

Заштита на раду
(425 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(426 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(423 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(426 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(425 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(424 преузимања)

Немедицински намјештај
(429 преузимања)

Канцеларијски материјал
(424 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(426 преузимања)

Технички материјал
(426 преузимања)

Вакцине против грипа
(423 преузимања)

Огрев
(425 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(427 преузимања)

Технички преглед возила
(430 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(425 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(426 преузимања)

Услуге пројектовања
(429 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(424 преузимања)

Вулканизерске услуге
(429 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(424 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(428 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(427 преузимања)

Хематолошки апарат
(427 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(423 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(427 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(425 преузимања)

Пуњење тонера
(426 преузимања)

Сервис клима уређаја
(426 преузимања)

Штампани материјал
(425 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(426 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(425 преузимања)

Дезинфекциона средства
(431 преузимања)

Расхладни уређаји
(429 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(426 преузимања)

Кухињски прибор
(424 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(429 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(426 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(426 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(428 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(427 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(428 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(423 преузимања)

Рачунарска опрема
(426 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(427 преузимања)

Семберске новине
(426 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(426 преузимања)

Прање возила
(425 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(423 преузимања)

Верификација опреме
(429 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(424 преузимања)

Кухињски елементи
(428 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(425 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(423 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(429 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(425 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(430 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(428 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(427 преузимања)


Информације
Информација - Набавка лабораторијског потрошног материјала (вакум системи)
(424 преузимања)

Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(426 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(425 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(423 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(425 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(426 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(426 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(427 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(428 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(432 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(429 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(432 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(429 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(435 преузимања)


 
Вијести

Вријеме