Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 4
(100 преузимања)

Реализација 2022.
(104 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 2
(147 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(368 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(397 преузимања)

Реализација 2021.
(375 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(350 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(355 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(358 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(365 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(365 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(364 преузимања)

Реализација 2019.
(351 преузимања)

Реализација 2018.г.
(383 преузимања)

Реализација 2017.
(364 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(358 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(346 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(1745 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(353 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(349 преузимања)


Одлуке
Поништење - Атестирање боца за кисеоник
(2 преузимања)

Медицински кисеоник
(7 преузимања)

Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 1)
(2 преузимања)

Поништење - Потрошни материјал за ортодонцију (ЛОТ 2)
(2 преузимања)

Реагенси и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем ABBOT ALINITY
(5 преузимања)

Потрошни материјал за коагулометар Stago Sattelite и Хелико тестови
(3 преузимања)

Сервисирање фискалних каса
(6 преузимања)

Траке за фискалне касе
(3 преузимања)

Одржавање видео система
(7 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(24 преузимања)

Топли и хладни напици
(23 преузимања)

Реагенци и потрошни материјал компатибилни са биохемијским бројачем Abbot Architect C4000
(27 преузимања)

Поништење - Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 2)
(24 преузимања)

Траке за одређивање ШУК-а и ланцете (ЛОТ 1)
(30 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(24 преузимања)

Лиценце за софтвере
(23 преузимања)

Преглед опреме под притиском
(20 преузимања)

Објава огласа у дневном листу Глас Српске
(30 преузимања)

Сервисирање насадних инструмената
(40 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(34 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(36 преузимања)

Посуђе за кухињу
(35 преузимања)

Објава обавјештења јавних набавки у Службеном листу БиХ
(35 преузимања)

Сертификација апотеке затвореног типа и надзорна посјета ЦМЗ-у
(39 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(38 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(47 преузимања)

Поштанске услуге
(37 преузимања)

Услуге стручног оспособљавања (едукација радника)
(38 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(46 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(39 преузимања)

Претплата на правну базу Paragraf Lex Ba
(43 преузимања)

Претплата на портал REC
(44 преузимања)

Лијекови
(48 преузимања)

Тонери за робот резач
(52 преузимања)

CR imaging плате за интраорално снимање зуба
(53 преузимања)

Сервис робот резача EPSON
(56 преузимања)

Поништење - Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 5)
(58 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал (ЛОТ 2)
(63 преузимања)

Систем за третман воде у централној стерилизацији
(59 преузимања)

ГПС уређај за праћење возила
(60 преузимања)

Адаптација просторије у ЦБР-у
(65 преузимања)

Заштитна одјећа
(58 преузимања)

Рефорбиш биохемијског анализатора ABBOTT
(62 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS
(62 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(78 преузимања)

Технички материјал
(69 преузимања)

Сонда за УЗВ апарат
(76 преузимања)

Ватродојавна централа и акумулатори
(83 преузимања)

Потрошни материјал за робот резач
(95 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(87 преузимања)

Одржавање возила
(82 преузимања)

Поништење - Лијекови
(81 преузимања)

Поништење - Технички материјал
(78 преузимања)

Испитивање исправности и функционалности ватродојавног система
(81 преузимања)

Разни лабораторијски потрошни материјал
(79 преузимања)

Потрошни материјал за аутоклаве и машине за прање
(108 преузимања)

Вакцине против сезонског грипа
(106 преузимања)

Резано цвијеће
(106 преузимања)

Штампач за вирмане
(108 преузимања)

Антивирусне лиценце
(111 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(104 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(109 преузимања)

Епрувете за крвну слику
(356 преузимања)

Лидокаин
(344 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(348 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(336 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(340 преузимања)

Тонери
(337 преузимања)

Наставци за спекулуме
(338 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(335 преузимања)

Хлороводонична киселина
(337 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(333 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(337 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(331 преузимања)

Канцеларијски материјал
(332 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(343 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(333 преузимања)

Паник тастери
(339 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(340 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(340 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(342 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(342 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(339 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(338 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(338 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(335 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(336 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(333 преузимања)

Рачунарска опрема
(333 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(332 преузимања)

Аналитички контни план
(334 преузимања)

Одржавање зелених површина
(336 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(336 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(333 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(337 преузимања)

Набавка пнеуматика
(338 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(339 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(342 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(335 преузимања)

Моторно гориво
(340 преузимања)

Моторна возила
(335 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(346 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(335 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(336 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(333 преузимања)

Црна цијев
(341 преузимања)

Табла обавјештења
(333 преузимања)

Одржавање видео надзора
(340 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(344 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(331 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(340 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(330 преузимања)

Медицински кисеоник
(339 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(347 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(354 преузимања)

Тракасте завјесе
(352 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(338 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(335 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(343 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(335 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(334 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(350 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(339 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(340 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(334 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(339 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(338 преузимања)

ЕКГ апарати
(341 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(337 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(337 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(342 преузимања)

Уградбена плоча
(344 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(340 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(344 преузимања)

Израда дупликата кључева
(338 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(351 преузимања)

Гријач за веш машину
(341 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(343 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(343 преузимања)

Стоматолошки материјал
(347 преузимања)

Пегла са резервоаром
(341 преузимања)

Халогена лампа
(339 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(343 преузимања)

Сервис CTG апарата
(341 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(346 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(336 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(335 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(335 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(339 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(334 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(334 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(336 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(340 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(343 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(346 преузимања)

Сервис моторних косачица
(338 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(333 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(339 преузимања)

Услуге осигурања
(338 преузимања)

Пнеуматици
(336 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(335 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(348 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(340 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(338 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(336 преузимања)

Набавка центрифуге
(338 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(332 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(337 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(336 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(336 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(341 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(335 преузимања)

Шиваћа машина
(340 преузимања)

Сервис копир апарата
(341 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(334 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(330 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(338 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(343 преузимања)

Сервис UPS-a
(344 преузимања)

Замјена hard diska
(335 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(334 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(340 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(339 преузимања)

SAS Hard disk drives
(343 преузимања)

Копир апарат
(334 преузимања)

Сервис аутоклава
(327 преузимања)

Анхидрована глукоза
(335 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(330 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(338 преузимања)

Израда металног подеста
(330 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(326 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(341 преузимања)

Калибрација кочница
(329 преузимања)

Тонери
(325 преузимања)

Одржавање возила
(330 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(329 преузимања)

Санитетски материјал
(332 преузимања)

УЗВ сонде
(334 преузимања)

Аутоклав
(328 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(326 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(321 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(333 преузимања)

IP телефонска централа
(333 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(327 преузимања)

Колпоскоп
(331 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(342 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(341 преузимања)

Декса
(329 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(343 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(335 преузимања)

Одржавање зелених површина
(332 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(325 преузимања)

Сервис ПП апарата
(331 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(336 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(328 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(329 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(328 преузимања)

Сервис робот резача
(344 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(328 преузимања)

Систематски прегледи радника
(332 преузимања)

Сервис компресора
(334 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(331 преузимања)

Израда елабората
(334 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(333 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(327 преузимања)

Заштита на раду
(335 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(330 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(333 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(333 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(343 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(326 преузимања)

Немедицински намјештај
(330 преузимања)

Канцеларијски материјал
(333 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(326 преузимања)

Технички материјал
(330 преузимања)

Вакцине против грипа
(326 преузимања)

Огрев
(330 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(326 преузимања)

Технички преглед возила
(339 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(336 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(331 преузимања)

Услуге пројектовања
(324 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(338 преузимања)

Вулканизерске услуге
(332 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(332 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(331 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(331 преузимања)

Хематолошки апарат
(329 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(329 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(325 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(333 преузимања)

Пуњење тонера
(325 преузимања)

Сервис клима уређаја
(330 преузимања)

Штампани материјал
(328 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(332 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(324 преузимања)

Дезинфекциона средства
(326 преузимања)

Расхладни уређаји
(331 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(330 преузимања)

Кухињски прибор
(327 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(324 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(325 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(329 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(326 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(331 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(324 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(331 преузимања)

Рачунарска опрема
(331 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(328 преузимања)

Семберске новине
(328 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(331 преузимања)

Прање возила
(323 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(323 преузимања)

Верификација опреме
(331 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(329 преузимања)

Кухињски елементи
(328 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(325 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(327 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(335 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(333 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(343 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(340 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(354 преузимања)


Информације
Информација - Набавка лабораторијског потрошног материјала (вакум системи)
(87 преузимања)

Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(331 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(327 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(326 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(327 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(327 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(333 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(325 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(327 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(333 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(329 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(335 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(333 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(337 преузимања)


 
Вијести

Вријеме