Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Апотека затвореног типа

Апотека Дома здравља Бијељина је апотека затвореног типа, намјењена превасходно задовољавању фармакотерапијских потреба амбуланти, служби, центара, а самим тиме и корисника услуга Дома здравља Бијељина.

Дјелатност апотеке Дома здравља Бијељина:

  • врши набавку и снабдијевање готовим лијековима, медицинским средствима, дијагностичким средствима и хемикалијама, за потребе организацијских јединица Дома здравља;
  • врши пријем требовања лијекова, санитетског и другог потрошног материјала из амбуланти, служби и центара;
  • врши издавања одређених лијекова корисницима/ пацијентима у погледу наставка болничког лијечења;
  • ради анализе потрошње лијекова, санитетског и другог потрошног материјала;
  • учествује у раду комисија за јавне набавке у вези са набавком лијекова, санитетског материјала и медицинских потрошних средстава;

Циљ апотеке затвореног типа је:

  • континуирани рад на усавршавању особља у пружању здравствене заштите;
  • сарадња са свим организационим структурама унутар Дома здравља Бијељина као и сарадња са осталим домовима здравља, болницама и клиникама у Републици Српској и региону;

НАЧЕЛНИК АПОТЕКЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА

Сања Лакић - магистар фармације

Сања Лакић рођена је 13.11.1991. године у Тузли. Основну и средњу школу завршила у Бијељини, гдје и данас живи. Магистрирала фармацију на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 2017. године.

Почиње да ради као магистар фармације приправник у ЗУ “Апотека Леа” Београд од децембра 2017. године до маја 2018. године. Потом ради као магистар приправник у Клиничком центру Србије - Одсјек за фармацеутску дјелатност  Београд од маја до јуна 2018. године.

Након полагања државног испита у Београду, враћа се у Бијељину и као магистар фармације почиње да ради у ЗУ “Vivamedic” од новембра 2018. године до јуна 2020. године.

Од јуна 2020. до јуна 2023. године ради као руководилaц велике апотеке у групацији ЗУ “Моја апотека”.

У ЈЗУ Дом здравља Бијељина почиње да ради од јуна 2023. године, у организационој јединици Апотека затвореног типа. Исте године именована је за начелника Апотеке затвореног типа.

 
Вијести

Вријеме