Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Хигијенско-епидемиолошка служба

Хигијенско-епидемиолошка служба постоји од оснивања Дома здравља Бијељина. Најприје је постојала у саставу Службе медицине рада, а од 1985.године  функционише као самостална служба.  

Начелник службе: Др Младен Грујичић

Др Младен Грујичић, специјалиста епидемиологије, рођен 09.09.1977. године у Бијељини, гдје је завршио основну и средњу школу. На Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду дипломирао је 2008. године. До одласка на специјализацију радио у Служби хитне медицинске помоћи и Служби породичне медицине. Специјалистички испит из епидемиологије положио на Медицинском факултету Фоча Универзитета Источно Сарајево 2013. године. У Дому здравља запослен од 2008. године. Именован за начелника Хигијенско-епидемиолошке службе у марту 2021. године.

 

Главна сестра службе: Слађана Тешић, виши санитарни техничар.

Рођена 1982. године у Бијељини гдје је завршила основну и средњу медицинску школу. На Вишој медицинској школи у Земуну, смјер виши санитарни техничар дипломирала 2004. године. У Дому здравља Бијељина је запослена од 2005. године, а послове главне сестре обавља од 2009. године.

Удата је и мајка је двоје дјеце.

 

 

Дјелатности:

Хигијенско-епидемиолошка служба обавља послове из следећих области:

 • епидемиолошки надзор над заразним болестима;
 • имунизација;
 • санитарни надзор;
 • посебна едукација;
 • школска и комунална хигијена.

У Хигијенско-епидемиолошкој служби се врши:

Надзор над заразним болестима

Укључује активности сагледавања епидемиолошке ситуације, праћења учесталости обољевања и умирања од заразних болести на подручју Града Бијељина. Поред наведеног, надзор подразумијева благовремено откривање епидемија, предлагање и предузимање мјера превенције и унапређење здравља становника Града Бијељина у односу на заразне болести. Посебно издвајамо сљедеће активности:

 • прикупљање, анализирање и обрада података о кретању заразних болести;
 • анализа и процјена епидемиолошке ситуације;
 • предлагање и спровођење мјера у циљу спречавања настанка, сузбијања, ширења и елиминације заразних болести;
 • одржавање спремности и опремљености епидемиолошких екипа за реаговање и предузимање одговарајућих мјера у ситуацијама непосредне опасности и у ванредним ситуацијама;
 • здравствено васпитни рад на превенцији и сузбијању заразних болести и информисање становништва о епидемиолошкој ситуацији путем средстава јавног информисања.

Имунизација

У Хигијенско-епидемиолошкој служби врши се планирање, организација и надзор над спровођењем обавезне имунизације, као и имунизације по епидемиолошким и клиничким индикацијама на подручју Града Бијељина:

 • вакцинација по клиничким и епидемиолошким индикацијама;
 • савјетовање и евентуално спровођење имунизације по индикацијама;
 • спровођење надзора над нежељеним реакцијама;
 • спровођење епидемиолошког надзора над грипом и заразним болестима које се могу спријечити вакцинацијом.

Санитарни надзор

Правилником о начину спровођења санитарног надзора ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/18) ради спријечавања пренођења заразних болести, под санитарни надзор стављају се лица која у складу са зконом раде:

 • у производњи, преради и промету храном;
 • на одржавању система за снабдијевање становништва водом за пиће;
 • у производњи козметичких средстава,
 • на пословима рада са дјецом предшколског узраста у области образовања и васпитања и ученичког стандарда;
 • у играоницама;
 • на пружању услуга његе и уљепшавања  лица и тијела;
 • на пословима производње, паковања и издавања лијекова и медицинских средстава;
 • као здравствени радници, здравствени сарадници и други радници који раде у организационој јединици здравствене установе или здравственој установи која пружа здравствене услуге у области: интезивне његе, неонатолошке његе, педијатријских одјељења за стационарно лијечење, стационарног третмана опекотина, трансплантације, кардиохирургије, неурохирургије, васкуларне хирургије, абдоминалне хирургије, ортопедије, трауматологије, урологије, акушерства, гинекологије са стационарним лијечењем, максилофацијалне хирургије, оториноларингологије са стационарним лијечењем, офтамологије са стационарним лијечењем, торакалне хирургије, пластичне и реконструктивне хирургије, дјечије хирургије, опште хирургије, хемодијализе, стоматологије, те онкологије и хематологији;
 • лица која обављају практичну наставу на напријед наведеним пословима.

Санитарни надзор над лицима обухвата обављање санитарних прегледа прије запошљавања и периодично у току обављања послова (сваких шест мјесеци), као и праћење клицоноштва откривеног саниртарним прегледом. Санитарни преглед обухвата клинички преглед доктора медицине на заразне и празитарне болести које лице у току рада може пренијети на друга лица и лабораторијско испитивање биолошког материјала за утврђивање узрочника тих болести.

Санитарни прегледи се обављају у Хигијенско – епидемиолошкој служби, Дома здравља Бијељина.

 

Радно вријеме:  06.30-14.30 часова

Хигијенско-епидемиолошка служба не ради суботом и недељом.

Радно вријеме Вакциналног центра је радним данима од 07.00 до 15.00 часова, суботом и недељом не ради Вакцинални центар.

Пријем материјала за санитарни преглед од 06.30 до11.00 часова

Прегледи љекара: 07.00 - 14.00 часова

Контакт телефон: 055/415-250

Посебна едукација

Правилником о садржају и начину спровођења посебне едукације (“Службени гласник Републике Српске”, број: 94/18 и 41/19), едукација је обавезна за лица која обављају послове:

 • производње, прераде и промета хране;
 • одржавања система снабдијевања становништва водом за пиће;
 • производње козметичких средстава;
 • рада са дјецом предшколског узраста у области образовања и васпитања и ученичког стандарда;
 • у играоницама;
 • пружања услуга његе и и уљепшавања лица и тијела (фризерске и бријачке услуге, козметичке услуге, маникирске и педикирске услуге, услуге масаже, услуге побољшања психофизичког стања, услуге у фитнес клубовима и теретанама, соларијумима, салонима за релаксацију, сланим собама и саунама, те у салонима у којима се пружају услуге тетоважа и пирсинга);

Запослена лица похађају организована предавања у оквиру посебне едукације по основном програму, након чега полажу испит пред Комисијом за полагање испита посебне едукације.

Запослени сваке четири године поново похађају посебну едукацију и приступају полагању испита.

 

 

 

 
Вијести

Вријеме