Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Шефови и одговорне сестре породичне медицине

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У СЈЕДИШТУ УСТАНОВЕ

др Бојана Палексић Докић

Др Бојана Палексић Докић рођена је 23.12.1978. године у Добоју.  Средњу медицинску школу завршила је у Добоју. Медицински факултет завршила је на Увиверзитету Бања Лука. Радила је у Дому здравља Добој од 2006. до 2007. године, а потом се запослила у Дом здравља Бијељина од 2007. године па до данас. Специјализацију из породичне медицине завршила је 2012. године. Ради у Едукативном центру Дома здравља Бијељина. Удата, мајка двоје дјеце.

 

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ЕДУКАТИВНОМ ЦЕНТРУ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

др Игор Новаковић

Др Игор Новаковић рођен је 14.02.1972. године у Брчком. Основну школу и гимназију завршио је у Тузли. Медицински факултет завршио је у Фочи, а специјализацију из породичне медицине завршио је на Медицинском факултету у Бања Луци. У Дому здравља Бијељина запослен је од 2006. године. Ментор је и координатор наставне базе у Дому здравља Бијељина, Катедре за породичну медицину Медицинског факултета у Фочи од 2013. године. Предсједник је регионалне подружнице и члан предсједништва Удружења доктора породичне медицине РС од 2010. године. Члан Коморе доктора медицине РС од 2008. године. Сарадник и оцјењивач Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење здравствене заштите РС од 2014. године. Учесник и руководилац на више пројеката у области развоја примарне здравствене заштите у Републици Српској.

 

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ЈАЊИ 

др Есад Хасифић

Др Есад Хасифић рођен је 15.06.1959. године у Јањи, општина Бијељина. Основну школу завршио је у Јањи, гимназију у Бијељини, а Медицински факултет у Тузли. Запослен је у Дому здравља Јања од марта 1984. године. Специјалистички испит породичне медицине завршио је 1979. године. Био је начелник у амбуланти Јања два мандата, те изабран поново трећи пут августа 2020. године. Добитник је златне значке општина Бијељина за успјехе на професионалном и хуманитарном пољу. Ради као лиценцирани спортски љекар у фудбалском клубу “Подриње” Јања од 1986. године.Ожењен, отац четворо дјеце.

 

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ СЕКТОРСКИХ АМБУЛАНТИ

др Слађана Јовановић

Др Слађана Јовановић рођена је 26.08.1981. године у Бијељини. Основу школу завршила је у Броцу, а Гимназију “Филип Вишњић” у Бијељини. Медицински факултет завршила је у Београду 2010. године, а специјализацију породичне медицине на Медицинском факултету у Фочи 2018. године. Запослена је у Дому здравља Бијељина од 2010. године до данас. Учесник је на бројним Међународним конгресима из области медицине као аутор и коаутор више научних радова.Удата, мајка једног дјетета.

 

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

др Сања Јовић

Сања Јовић, рођена је 22. маја 1987. године у Сарајеву, општина Центар.  Основу и средњу школу завршила у Брчко Дистрикту са одличним успјехом. Медицински факултет у Фочи уписала је школске 2006./2007. године, а дипломирала у јануару 2014. године. Стручни испит за доктора медицине положила у фебруару 2014. године у Бања Луци. Радни однос у ЈЗУ Дом здравља Бијељина започела у фебруару 2014. године. У јуну 2017. године уписала специјализацију из породичне медицине на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци. Дана 28.11.2020. године положила специјалистички испит и из породичне медицине, чиме је стекла стручни назив, специјалиста породичне медицине. Удата, мајка једног дјечака и дјевојчице.

 

ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У СЈЕДИШТУ УСТАНОВЕ

Драгица Филиповић

Драгица Филиповић рођена 1973. године у Бијељини, гдје је завршила основну школу. Средњу медицинску школу je завршила у Сремској Митровици. Ради у Дому здравља Бијељина од 1992. године. У Хитној медицинској помоћи радила 11 година. Доедукацију из породичне медицине завршила у Добоју 2005. године. Успјешно завршила “Колеџ здравствене његе” и положила стручни испит. Такође успјешно обавила обуку “Сестра у заједници”у реализацији Владе Швајцарске.

 

ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ЕДУКАТИВНОМ ЦЕНТРУ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

Тања Ђокић

Тања Ђокић рођена је 24.06.1981. године у Сарајеву гдје је завршила основну школу. Средњу медицинску школу завршила је у Бијељини. Доедукацију из породичне медицине успјешно завршила у Добоју 2010. год. као и обуку “Сестра у заједници” у реализацији Владе Швајцарске. У Дому здравља Бијељина ради од 2007. године. Три године радила је у Служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику. Од 2010. године ради у Служби породичне медицине, а од новембра 2013. године па до данас у Едукативном центру Дома здравља Бијељина. Удата, мајка двоје дјеце.

 

ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЈЕЉЕЊА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ СЕКТОРСКИХ АМБУЛАНТИ

Славица Обреновић

Рођена 16.11.1974. године у Бијељини, гдје је завршила основну школу. Средњу медицинску школу похађала у Тузли, а завршну годину медицинске школе у Бијељини. Доедукацију из породичне медицине успјешно завршила у Добоју 2009. године. Eдукацију “Процјена и менаџмент кардиоваскуларних ризика и болести” завршила 2017. године под покровитељством Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Медицинског факултета у Фочи. Цертификат о завршеној обуци “Мониторинг и евалуација” као и “Управљање пројектним циклусом” стекла такође 2017. године у заједничком пројекту влада Швицарске и Шведске под покровитељством УНДП. Затим, 2020. године обавила обуку “Сестра у заједници” у реализацији владе Швајцарске. Од 2006. године запослена у Дому здравља Бијељина. Удата, мајка двоје дјеце.

 

ОДГОВОРНА СЕСТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

Сандра Милошевић

Сандра Милошевић рођена је 1960. године у Бијељини. Средњу медицинску школу завршила 1978. године у Тузли. Универзитет за пословне студије (УПС) смјер менаџмент и маркетинг завршила 2010. године. у Бања Луци. На истом факултету одбранила је и специјалистички рад. Завршила је бројне едукације, едукатор/предавач, супервизор. Запослена је у Дому здравља Бијељина од 1986. године. Послове главне сестре Службе опште медицине обављала од 1993. године до 2008. године.Од 2008. године до 2021. године радила као одговорна сестра Службе породичне медицине. Од 01. марта 2021. године именована је за одговорну сестру Одјељења за промоцију здравља и превенцију болести. Мајка два сина.

 

 

 
Вијести

Вријеме