Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Служба за правне и кадровских послова


Служба  правних и кадровских послова  организована је као основна организациона јединица за обављање правних, кадровских, административних и других стручних послова. 

Послови који се обављају у служби:


У служби се обављају следећи послови:

  • Прате се сви прописи неопходни за нормално функционисање Дома здравља Бијељина;
  • Врши се усклађивање општих аката са законским и подзаконским прописима;
  • Пружа се стручна помоћ за рад органа управљања, Етичког одбора, Стручног колегијума;
  • Припрема нацрте уговора о раду и рјешења о појединачним правима и обавезама радника;
  • Води се потребна кадровска евиденција о запосленим радницима;
  • Води се књига протокола и архивска књига, сређује и чува архивски материјал;
  • Врши се заступање по овлаштењу директора пред судовима и државним органима;
  • Воде се имовинско-правни послови, о имовини која је у власништву Дома здравља Бијељина или о имовини која је дата на коришћење;
  • Обављају се послови закључивања уговора везаних за набавку струје, воде, одвожења комуналног отпада, те се воде потребне евиденције.


Помоћник директора за правне и кадровске послове је Зоран Софрић, рођен 1963. године у Бановићима.

 

Правни факултет завршио је у Сарајеву. Раније радио у привреди и Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српксе. У Дому здравља запослен почев од 01.11.2008. године.

Радно вријеме:      Од 07.00 до 15.00 часова.

 

 

 

 
Вијести

Вријеме