Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Финансијско управљање и контрола (ФУК)
20.02.2018.


У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору и Правилником о начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле (у даљем тексту ФУК), у сарадњи са Централном јединицом за хармонизацију, покренуте су све активности везане за ФУК, које ће допринјети ефикаснијем трошењу јавних средстава и развијању свијести запослених о одговорности, начину руковођења и управљања ризицима. Након едукације на Конференцији која је одржана у Бања Луци, овог мјесеца, именовани су координатори активности за провођење ФУК-а, израђен је План активности за 2018. годину, а даље се планира систематско увођење пословних процеса у све организационе јединице Дома здравља Бијељина. 
Вијести

Вријеме