Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Пословање у Дому здравља Бијељина у протеклих мјесец дана
06.02.2017.
Прим др Душко Миловановић, вршилац дужности директора Дома здравља Бијељина, је заједно са својим сарадницима , организовао прво обраћање јавности поводом пословања у протеклих мјесец дана, након преузимања дужности од претходног руководства.

 

В.д. директор Прим др Душко Миловановић је истакао да ће ново руководство тежити да задржи лидерску позицију коју је до сада имао Дом здравља у области здравства, као и унапређењу квалитета здравствених услуга на опште задовољство корисника услуга, и наравно, запослених у Дому здравља Бијељина. В.д. директор је, такође, истакао да Дом здравља функционише у пуном капацитету. Двије амбуланте које су кратко у свом раду имале прекид, почеле су са радом након отклањања ситних недостатака, тако да све службе раде у пуном капацитету по редовном распореду рада.

В.д. замјеник директора др Игор Новаковић  је истакао да ново руководство  у наредном периоду има у плану сарадњу са медијима, у циљу објективног информисања јавности о стању примарне здравствене заштите на нивоу града Бијељина.

Помоћник директора за финансије ,Гордана Митровић је истакла да је један од приоритетних циљева Дома здравља Бијељина одржавање стабилне финансијске ситуације, кроз управљање приходима и трошковима, као и кроз одржавање текуће ликвидности.  Обавезе преузете из ранијег периода износе 3 049 019, 13 КМ , потраживања од повезаних институција, као и од осталих купаца износе 1 930 435, 78 КМ, трошкови амортизације по основу капиталних улагања у инвестиције у претходном периоду износе 744 435,78 КМ. На дан примопредаје дужности ново руководство је преузело укупно 616 491,20 КМ новчаних средстава на рачунима пословних банака са којима Дом здравља послује.

Уз потребу прилагођавања интерних могућности предужећа условима преузетог стања из претходног периода, а уз већ остварене контакте са повезаним институцијама, израђен је Пословни план за 2017. годину, а у току је израда Стратешког плана до 2020. године гдје се дефинишу стратешки и специфични циљеви који би за резултат имали успјешно пословање.

  
Вијести

Вријеме