Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Успјешна пословна година
07.03.2018.
На 11. редовној сједници одржаној дана 27. фебруара 2018. године, Управни одбор Дома здравља је донио Одлуку о усвајању годишњег финансијског резултата за протеклу 2017. годину.

Дом здравља Бијељина је остварио позитиван финансијски резултат, односно пословао са добити. Све плате са припадајућим порезима и доприносима  према запосленим радницима измирене су на вријеме, као и све остале обавезе (накнаде зарада, обавезе према добављачима у земљи и иностранству, дажбине и друге обавезе). Овакво пословање  резултат је  доброг планирања и ефикасног управљања јавним средствима, као и сарадње са повезаним институцијама, прије свега Фондом здравственог осигурања Републике Српске и Градском управом града Бијељина.     
Вијести

Вријеме