Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Почетак едукације за стицање основних знања
09.10.2018.
Обавјештавамо Вас да Дом здравља Бијељина врши едукацију за стицање основних знања о хигијени животне и радне средине, животних намирница, хигијени исхране, личној хигијени, о заразним и паразитарним болестима и као и стицање знања из правних прописа који регулишу област заштите становништва од заразних болести,

а које сте Ви по Правилнику о садржају и начину спровођења посебне едукације обавезни спровести („Службени гласник Републике Српске", број:128/10 и 68/14).

Едукација обављамо по групама од најмање 20 а највише 35 полазника, те  Вас позивамо да се на вријеме пријавите.

Пријава за едукацију садржи:

  • Писани захтјев за похађање посебне едукације по основном програму;
  • Списак радника који ће похађати едукацију;
  • Овјерену копију дипломе о завршеном школовању/стеченој стручној спреми за сваког радника;
  • Доказ о извршеној уплати едукације који по једном полазнику износе 50,00 КМ са ПДВ-ом.

Прије подношења пријаве за едукацију потребно је извршити уплату на основу нашег предрачуна на жиро-рачун број: 555-001-00107506-73 који се води код Нове банке АД Бања Лука (Служба за економско-финансијске послове контакт телефон 055/415-111 опција 131).

За све остале информације можете се обратити на контакт телефон  055/415-111, локал 252, Слађана Тешић, сваким радним даном у периоду од 06.30-14:30 часова.

Напомена: Да би кандидат могао приступити полагању испита, поред испуњења обавеза послодавца наведених у овом обавјештењу, потребно је да кандидат присуствује едукацији у складу са Прогамом, као и да поднесе Пријаву за полагање испита. Након положеног испита кандидат ће добити увјерење које важи 4 године.

  
Вијести

Вријеме