Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Служба економско фуинансијских послова

Кратак историјат: Служба за економско-финансијске послове, као самостална служба, у оквиру Дома здравља Бијељина, функционише од друге половине 2005-е године. До тада је била у оквиру Службе општих послова, као заједничке службе за административне послове од 1994-е године, од када се Дом здравља Бијељина издвојио из Медицинског центра Никола Спасојевић.

Служба обавља следеће послове:

-        финансирање здравствене заштите,

-        послови из области јавних набавки,

-        послови из области интерне ревизије,

-        изада и анализа планова ,

-        рачуноводствена и књиговодствена подршка,

-        менаџмент у здравству и

-        статистичка подршка и др.

Служба је учествовала у раду значајних пројеката за Дом здравља Бијељина, у смислу побољшања досадашњег нивоа, као и иновација у области економије у здравству.

Радно вријеме је сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова.

Помоћник директора за економско-финансијске послове Гордана Митровић, дипломирани економиста.

 

 

Рођена у Тузли 25. септермбра 1969. године гдје је завршола средњу економску школу. Економски факултет завршила у Београду. Запослена у ЈЗУ Дом здравља Бијељина од 1995. године. Завршила едукације у струци из области организационог менаџмента у здравству, из области финансија и рачуноводства, око 30 едукација из области јавних набавки. Координатор је за финансијско управљање и контролу у Дому здравља Бијељина.

 

 

 

 

 
Вијести

Вријеме