Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Шест година рада Центра за ментално здравље
10.10.2014.
Nakon šest godina rada u Centru za mentalno zdravlje, nalaze se podaci da je takav Centar za mentalno zdravlje bio potreban, a čak i neophodan.

Dana 10. oktobra 2014. na godišnjicu mentalnog zdravlja (SZO), Centar za mentalno zdravlje u Bijeljini ulazi u dalji rad, sa više iskustva, edukacija i uz obimniji armentarijum za svakodnvni rad.

Mentalna oboljenja i poremećaji ponašanja u porastu i da pokazuju stalno veću incidenciju i prevalenciju oboljenja. Porast broja oboljelih i pojavljivanje novih oboljenja traži novo veće humanitarno angažovanje. Mentalni poremećaji su u "psihijatriji u zajednici" i sve je bitnija  najšira podrška društvene zajednice, domaćih i stranih društvenih faktora...

Centar za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja u Bijeljina radi upravo kao sjedište subregiona sa najvećom imigracijom u Bosni i Hercegovini (BiH). Mentalno zdravlje je ugroženo i dodatnim poplavama u 2014. godini, bijedom i siromaštvom.(Novaković M, 2014).

Svakom pacijentu se u ovdašnjem CMZ pristupa uvjek multidisciplinarno, tako da su u dijagnostici, tretmanu, rasocijalizaciji i evaluaciji terapijskih efekata uključeni svi članovi tima:  psihijatar ili neuropsihijatar, klinički psiholog, defektolog, O - R terapeut, socijalni radnik, kao i medicinski tehničari. Angažovanje ovog kadra je stalno.

U radu CMZ se rukovodi sledećim principima:

- Promocija mentalnog zdravlja kroz učešće u medijima..

- Prevencija mentalnih poremećaja,

- Liječenje mentalnih poremećaja,

- Stalne edukacije,

Pružanja usluga u zajednici je u funkciji globalnog pristupa „Zdravlje za sve".

ORGANIZACIJA RADA I USLUGA U CMZ

- Individualni rad...

- svakodnevno inoviranje dijagnostičkih procedura se obavljaju timski po principima kliničke psihologije i psihijatrije, koristeći pri tome i nalaze somatskih ispitivanja.

- Grupna terapija: anksioznih i paničnih poremećaja, PTSP-om, sa trajnim promjenama ličnosti,  grupa depresivnih, suicidalnih i bolesti zavisnosti (sa akcentom na alkoholizam).

SAVJETOVALIŠTA, u kojima su uključeni svi članovi tima CMZ:

-  SAVJETOVALIŠTA ZA DJECU I MLADE,

-  SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE I PRATIOCE

- SAVJETOVALIŠTE ZA OSOBE SA TEŠKIM MENTALNIM  POREMEĆA-JIMA I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA,

-  SAVJETOVALIŠTA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I ČLANOVE PORODICE OSOBA SA OVIM POREMEĆAJEM,

- SAVJETOVALIŠTE ZA HRONIČNI MOŽDANI SINDROM -  PSIHOGERIJATRIJSKO SAVJETOVALIŠTE,

- SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I PRATIOCE

( RODITELJE, STARATELJE) SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU,

- SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA,

TERAPIJSKE TEHNIKE:

- O-R TERAPIJA

- SOCIOTERAPIJSKI I DEFEKTOLOŠKI

Institucije sa kojima imamo potpisan protokol o saradnji - Opština Bijeljina, KPZ Bijeljina, MUP Bijeljina, Osnovni sud Bijeljina, Klinika za psihijatriju Banja Luka, Psihijatrijska bolnica Sokolac, Udruženje žena - Lara, Udruženje žena sa invaliditetom-Impuls, Omladinski centar Bijeljina, Boračka organizacija Bijeljina, Centar za socijalni rad Bijeljina, JZU Opšta bolnica „Sveti Vračevi" u Bijeljini.

EDUKACIJE

Članovi tima su imali edukacije organizovane od 1997. godine pod pokroviteljstvom WHO - HAELT NET SWEBIH-a, UNICEF-a, UNHCR-a, a programe su provodili univerzitetski profesori iz IMZ Beograd, VMA Beograd, Italije, Francuske, Švedske.

U svrhu unapređenja kvaliteta rada provodimo interne edukacije u okviru CMZ-a, DZ-Bijeljina kao i edukacije u vidu prisustva i učešća na različitim stručnim skupovima (kongresima) - Beograd, Beč, Solun, Prag, Banja Luka, Tuzla, učešće u edukacijama u organizaciji CESVI i kao i drugim tekućim akademskim događanjima.

Prof dr sci Milan Novaković i Prim dr Vesna Despotović su imalu edukacije za ocjenjivače u iz oblastri akreditacije Centara za mentalno zdravlje.

Uključeni smo u programe:

-       Zaštita od nasilja u porodici,

-       Maloljetnička delikvencija - maloljetnici u sukobu sa zakonom,

-       Penološka sekcija regionalnog nivoa,

-       Načelnik CMZ, Prim. dr sc Milan Novaković je profesor Medicinskog fakulteta u Foči, Istočno Sarajevo, te nam je omogućena kontinuirana interna edukacija.

25. 02. 2011. godine organizovana i akreditacija sada se čeka na ponovnu reakreditaciju...

Tretman u društvenoj zajednici" je u stalnoj progresiji i broj bolnički lečenih pacijenata je sve očigledno sve manji...

Mobilni tim je stalno angažovan da bi korisnicima usluga u CMZ-u svakim danom sve više bila pokrivena i lica koja zbog teškog zdravstvenog ili lošeg ekonomskog stanja, nisu u mogućnosti da redovno dolaze u CMZ radi aplikovanja terapije...

Do sada smo ostvarili i niz novih edukativnih aplikacija:

-      Praktična akreditacija CMZ (Prof dr. Milan Novaković i Prim. dr Vesna Despotović)...

-      stalna edukacija ljekara na specijalizaciji...

Projekt Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite: XY je u toku ...

  
Вијести

Вријеме